Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pkmW-VlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Giấy ford là gì ? Định lượng và ứng dụng của giấy ford

Answer hZWXn5pkmW-VlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSm5WXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
1589948685


Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một trong số các chất liệu giấy. Thường được các doanh nghiệp sử dụng để làm bao bì, đó là giấy ford. Vậy cụ thể Giấy ford là gì? Tìm hiểu về ưu điểm sẽ được giới thiệu ngay sau đây.

KHÁI NIỆM GẤY FORD LÀ GÌ?

Có thể mọi người thường sử dụng các sản phẩm từ giấy Ford hàng ngày. Nhưng thường không để ý về chất liệu. Theo đó giấy này là được làm từ bột giấy xử lý theo phương pháp hóa nghiền

Ví dụ nói giấy ford 60 gsm, tức là tờ giấy nặng 60g/ 1m2

Tương tự giấy ford 100 gsm tức là tờ giấy nặng 100g/ 1m2. Áp dụng tương tự cho các định lượng giấy khác.

Định lượng càng lớn thì giấy càng dày và giá thành càng cao.

Giấy ford có 2 loại khổ giấy thông dụng là 65x86cm và 79x109cm.

Khổ 65x86cm rất thích hợp cho những ấn phẩm có kích thước là bội số của A4 như: A5, A4, A3, A2, A1.

Nguồn: https://inthienha.com/giay-ford.htm

Answer hZWXn5pkmW-VlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSm5WXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pkmW-VlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...