Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlilGmXl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Gig Economy là gì? Bao nhiêu người trong số chúng ta biết về Gig Economy? Bạn có đang tham gia vào Gig Economy hay không?

Answer hZWYmZlik3KcnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WanZeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tại Hội nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2018, các Giám Đốc Nhân Sự đến từ các công ty hàng đầu VN có nhắc đến Gig Economy như một xu hướng mới và đang rất “hot” trên toàn cầu.

Gig Economy hay còn gọi là Nền kinh tế việc làm tự do, trong đó người đi làm không gắn kết lâu dài với một tổ chức nào mà chỉ làm thuê ngắn hạn, thời vụ, không cần thường xuyên có mặt tại văn phòng, nghe thích nhỉ. Đặc điểm này cho phép người đi làm có nhiều công việc cùng một thời điểm và dễ dàng hoàn thành công việc mọi lúc mọi nơi.

Ở khoảng này có vẻ khá phù hợp với thế hệ Y, thích sự xê dịch, không ràng buộc, trải nghiệm đa dạng… Hiện nay, có khá nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang áp dụng hình thức này vì nó đem lại nhiều lợi ích, vậy những lợi ích đó là gì?

Mời cả nhà cùng thảo luận về vấn đề này với Anphabe ạ. 


Answer hZWYmZlik3KcnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WanZeXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZlilGmXl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...