Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thkm2dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hải quan là gì?

Answer hZWYm5thkm2dlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eam5mViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
1653300312

Tờ khai hải quan là gì? Cách truyền tờ khai hải quan trên phần mềm Vnaccs


Tờ khai hải quan là chứng từ đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Bất kì một mặt hàng gì khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu đều nên truyền tờ khai hải quan để mang được tờ khai hải quan và làm thủ tục hải quan. Nếu bạn xác định làm cho nghề xuất nhập khẩu bạn cần biết rõ ràng tờ khai hải quan là gì? bí quyết truyền tờ khai điện tử trên phần mềm Vnaccs như thế nào?

1.Tờ khai hải quan là gì?

Tờ khai hải quan tiếng anh là Customs Declaration, là văn bản mà ở đó, chủ hàng (người xuất khẩu & người nhập khẩu) hoặc chủ phương tiện bắt buộc kê khai đầy đủ thông tin yếu tố về lô hàng lúc tiến hành xuất khẩu, nhập khẩu ra vào lãnh thổ Việt Nam.

lúc một công ty có nhu cầu xuất khẩu hay nhập khẩu một mặt hàng nào đó thì lên tờ khai hải quan là một trong những bước tóm cần thực hiện. Nếu ko truyền tờ khai Hải quan thì đa số hoạt động liên quan tới xuất nhập khẩu đều bị ngừng lại.

bây giờ để truyền tờ khai hải quan, công ty sẽ thực hiện thông quan phần mềm. Có 2 phần mềm được tiêu dùng rộng rãi nhất là Hệ thống phần mềm ECUS5VNACCS của công ty Thái Sơn và Phần mềm hải quan điện tử FPT.TQDT của FPT. Thông xoàng xĩnh phần lớn công ty mang hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiêu dùng phần mềm của bên Thái Sơn để khai hải quan điện tử

Sau khi truyền tờ khai hải quan, Hải quan sẽ trả kết quả phần luồng, doanh nghiệp sẽ in tờ khai này và kèm theo bộ chứng từ khiến cho Thủ tục hải quan để tiến hành làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Phân luồng tờ khai hải quan


tờ khai hải quan

Luồng xanh: phương pháp công ty đều mong muốn được vào tờ khai luồng xanh. Công ty chấp hành rẻ các quy định của pháp luật về hải quan, miễn kiểm tra khía cạnh hồ sơ và miễn kiểm tra chi tiết hàng hóa.

Luồng vàng: Hải quan kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra khía cạnh hàng hóa. Theo quy định, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các hàng hóa xuất nhập khẩu của chủ hàng chấp hành rẻ pháp luật về hải quan, máy móc, vật dụng thuộc diện miễn thuế của dự án đầu tư trong và ngoài nước, hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu yêu đương mại tự do, hàng hóa thuộc các trường hợp đặc trưng do thủ tướng chính phủ quyết định.

Luồng đỏ: Hải quan kiểm tra yếu tố hồ sơ và tiến hành kiểm tra chi tiết hàng hóa với các mức độ kiểm tra thực tế lô hàng.

Kiểm tra thực tế ko quá 5% lô hàng: Được tiến hành nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của chủ hàng, trường hợp không mang dấu hiệu sai phạm thì hoàn thành kiểm tra, ví như sở hữu thì nối tiếp kiểm tra cho tới lúc xác định được mức độ vi phạm.

Kiểm tra thực tế 10% lô hàng : hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan hải quan qua phân tích thông tin hiểu ra thấy mang dấu hiệu sai phạm, tiến hành kiểm tra giả dụ không sai phạm thì xong xuôi kiểm tra, nếu sở hữu thì tiếp tục kiểm tra

Kiểm tra hầu hết lô hàng : đối với hàng hóa có chủ hàng rộng rãi lần vi phạm pháp luật về hải quan

2.Nội dung căn bản của Tờ khai hải quan

Phần 1: bao gồm: Số tờ khai, mã phân loại kiểm tra, mã loại hình, mã chi cục, ngày đăng ký tờ khai.

Phần 2: gồm: Tên và địa chỉ của người xuất khẩu, nhập khẩu.

Phần 3: thông tin khía cạnh lô hàng như bill, địa điểm lưu kho, địa điểm xếp hàng dỡ hàng, phương tiện vận chuyển, ngày xuất ngày cập, số lượng hàng…

Phần 4: Hóa đơn yêu quý mại, trị giá hóa đơn…

Phần 5: Thuế và sắt thuế phần này sau lúc ta nhập yếu tố các mặt hàng thì hệ thống tự động xuất ra cho mình luôn.

Phần 6: phần dành cho hệ thống hải quan trả về

Phần 7: Phần ghi chú về tờ khai hải quan

Phần 8: List hàng hóa

phương pháp ghi tiêu thức trong tờ khai như thế nào?

Để giảm thiểu tình trạng bị nhầm lẫn nội dung cũng như việc kê khai chuẩn chỉnh nhất, ko mất thời gian cho chủ hàng, bạn buộc phải làm cho đúng theo các yêu cầu trong tờ khai như dưới đây:

- Góc trái của tờ khai: Người khai hải quan ghi rõ ràng tên Chi cụ Hải quan đang ký tờ khai, Chi cục hải quan cửa khẩu xuất khẩu.

- Ở phần giữa của tờ khai:

Số tham chiếu và ngày giờ gửi: đây là số do hệ thống cấp tự động cho mỗi tờ khai khi người khai hải quan gửi dữ liệu khai báo hải quan điện tử đến hệ thống để đăng ký kê khai hàng hóa xuất khẩu.

Số tờ khai, ngày giờ đăng ký: phần này là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo từng loại hình xuất khẩu tại từng Chi cục Hải quan do hệ thống đã tự động ghi lại. Với trường hợp cần ghi thủ công thì công chức Hải quan sẽ ghi đa số cả số tờ khai, kỹ thiệu loại hình xuất khẩu hàng hóa, ký hiệu Chi cục hải quan đăng ký theo trật tự: Số tờ khai/XK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai, số lượng phụ lục tờ khai và ký tên đóng dấu công chức.

- Phần bên nên tờ khai:

Phương thức thủ công: công chức hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu ký tên và đóng dấu công chức.

Phương thức điện tử: tự động sẽ ghi tên hoặc số ký hiệu của công chức đã tiếp nhận tờ khai.

3.Cách truyền tờ khai hải quan điện tử trên phần mềm Vnaccs

phần lớn các doanh nghiệp bây giờ đều dùng phần mềm Ecus5 – Vnaccs để Khai báo Hải quan. Do đó chúng tôi sẽ chỉ dẫn yếu tố về việc tiêu dùng phần mềm này trong việc khai báo hải quan điện tử.

Hệ thống thông quan hàng hóa tự động – phần mềm Vnaccs tên tiếng Anh là Vietnam Automated Cargo Clearance System, sử dụng để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khu chế xuất,….

Các doanh nghiệp kém cỏi gọi đây là phần mềm khai báo hải quan điện tử Vnaccs.

Phần mềm Vnaccs sở hữu nghiệp vụ gì mà doanh nghiệp có thể dùng gồm:

Khai báo điện tử (e-Declaration);

Hóa đơn điện tử (e-Invoice);

Thanh toán điện tử (e-Payment);

C/O điện tử (e-C/O), ngày nay có C/O form D, AK áp dụng dưới hình thức điện tử.

Manifest điện tử (e-Manifest) (bản lược khai hàng hóa điện tử)

Các bước căn bản truyền tờ khai bằng phần mềm Vnaccs

Bước 1: mua chữ kí số, chuẩn bị chứng từ để khai hải quan

Mỗi chữ kí số sẽ là 1 tài khoản trên Vnaccs, 1 doanh nghiệp có thể tậu rộng rãi chữ kí số.

Để khai báo Hải quan bạn buộc phải chuẩn bị những thông tin và chứng từ gì?

Những thông tin nhu cầu để khai Hải quan gồm:

+ Thông tin doanh nghiệp: tên công ty, Mã số thuế, địa chỉ.

+ Xác định loại hình doanh nghiệp

+ Nội dung hàng hóa, hàng mang nên thuộc hàng có điều kiện (phải kiểm tra chất lượng, hàng buộc phải xin giấy phép, hàng kiểm dịch, hàng buộc phải khai báo hóa chất) hay không? Để có thông tin điền vào các mục khai báo Hải quan.

khi truyền tờ khai hải quan, bạn bắt buộc chuẩn bị những chứng từ sau:

- Contract – hợp đồng ngoại yêu đương (không nắm buộc)

- Invoice – hóa đơn mến mại (bắt buộc)

- Vận đơn – bill of lading (nếu là truyền tờ khai nhập khẩu) (bắt buộc)

- Packing list – phiếu đóng gói (Khi mang kiểm hóa)

- Arrival Notice – Giấy báo hàng tới (nếu là truyền tờ khai nhập khẩu)

- Giấy phép quản lí chuyên ngành (nếu có)

Việc chuẩn bị chứng từ sẽ giúp bạn ko bị lúng túng lúc tiến hành khai báo hải quan điện tử.

truyền tờ khai hải quan điện tử

Bước 2: Đăng ký tài khoản Vnaccs

Các doanh nghiệp mới sinh ra chưa có thông tin trên hệ thống Hải quan, bởi vậy phải phải đăng ký thông tin bằng phương pháp gửi email tới Tổng cục Hải quan, sau khi Tổng cục Hải quan cập nhật thông tin mới có thể tạo được tài khoản này bao gồm:

- Mã người tiêu dùng (User code)

- Mật khẩu (passwords)

- Mã vật dụng đầu cuối (Terminal ID)

- Khóa truy cập

cách thứ 2 công ty buộc phải liên hệ bên cấp chữ ký số họ đăng ký tài khoản, đây là phương pháp dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Sau khi có account thì công ty sẽ thực hiện các bước khai hải quan tiếp theo.

Bước 3: Lên tờ khai.

Sau lúc mang đầy đủ bộ chứng từ xuất nhập khẩu (contract, invoice, packinglist) thì người khai hải quan dựa dẫm những chi tiết tiết trên tờ khai để lên tờ khai hải quan theo những thông tin trên hệ thống.

Bước 4: Truyền tờ khai

Sau khi lên tờ khai đây đủ thì mình truyền tờ khai lên hệ thống hải quan, Sau lúc truyền số liệu, bạn sẽ nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan. Nếu hệ thống khám phá ra thấy lỗi, sẽ mang thông báo trên màn hình máy tính để bạn sửa lại. Tính thuế nhập khẩu

lúc các bước thực hiện và số liệu sơ bộ hợp lệ, hệ thống sẽ trả về về số tờ khai hải quan, thành tựu phân luồng. Bạn sẽ thực hiện một trong các lựa chọn sau:

+ Luồng xanh (kí hiệu số “1”): Bạn được miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế. Sau lúc lô hàng được cơ quan hải quan chấp nhận thông quan thì chỉ buộc phải nắm tờ khai xuống đăng kí và sẽ được thông quan luôn. ( Khi mang tiền thuế ( ví như có) vào tài khoản hải quan).

+ Luồng vàng (kí hiệu số “2”): Kiểm tra hồ sơ hải quan. Ví như được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu và xuất trình hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra. Nếu lô hàng được chấp nhận thì được thông quan, ví như cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa thì bắt buộc kiểm hóa giống như ví như bị luồng đỏ.

+ Luồng đỏ (kí hiệu số “3”): doanh nghiệp xuất trình hồ sơ giấy và hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa. Commercial invoice

Hiên nay có hai bí quyết để thực hiện kiểm hóa :

Đó là hải quan trực tiếp xuống mở container ra kiểm tra thực tế hàng hóa, hai là thực hiện qua máy soi kiểm hóa.

Bước 5: Đóng dấu thông quan và lấy hàng.

Bước 6: Nhập dữ liệu vào phần mềm.

Lưu ý: khi truyền tờ khải hải quan bạn nên điền chính xác những thông tin trên tờ khai, và nên trải nghiệm những thông tư, nghị định có liên quan đến nội dung được yêu cầu trên tờ khai. Bạn ko bắt buộc điền thông tin ngày khai báo do phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Mong rằng bài viết của Vncomex hữu ích với bạn.

Answer hZWYm5thkm2dlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eam5mViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thkm2dlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...