Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjmHKUl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hàm CEILING làm tròn bội số gần nhất trong bảng tính Excel

Answer hZWYnJRjmHKUl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlpmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Đức Võ's picture
1655981082

Hàm CEILING khá đơn giản và thông dụng trong Excel, nó thường được kết hợp với nhiều hàm khác để giải quyết các yêu cầu phức tạp trong bảng tính Excel, nó thể hiện sự chuyên nghiệp và giúp công việc của bạn trở nên nhanh chóng hơn. Bài viết dưới đây Azgad sẽ hướng dẫn bạn rất chi tiết về cách dùng hàm CEILING trong Excel, hy vọng bạn sẽ thành thạo bước thực hiện qua các ví dụ được minh họa dưới đây.

Hàm CEILING trong Excel

Hàm CEILING

Hàm CEILING là hàm dùng để làm tròn một số bất kỳ trong bảng tính Excel đến một bội số gần nhất một cách rất đơn giản.

Bội số được hiểu là số chia hết cho chính nó.

Bội số gần nhất được hiểu là một số do chính bạn quyết định, được thêm vào để tìm một kết quả gần với giá trị ban đầu nhất.

Cấu trúc hàm CEILING

=CEILING(Number, Significance)

Trong đó:

 • Number: Giá trị cần để làm tròn đến bội số.

 • Significance: Giá trị bội số cần làm tròn đến.

Lưu ý:

 • Tham số không phải số thì hàm trả về giá trị lỗi là #VALUE!.

 • Number] và [Significance] đều là số âm thì kết quả cuối cùng sẽ được làm tròn xuống.

 • [Number] là số âm và [Significance] là số dương thì kết quả cuối cùng sẽ được làm tròn lên và về gần số 0.

Hàm FIND là gì?

Hàm FIND là hàm dò tìm kiếm một chuỗi ký tự trong văn bản được cho trước. Hàm Excel này sẽ tự động tìm kiếm và trả về vị trí tương ứng với ký tự cần tìm.

Công thức hàm FIND

=FIND (find_text; within_text; [start_num])

Trong đó:

 • find_text: Ký tự hoặc văn bản cần tìm kiếm.

 • within_text: Chuỗi văn bản chứa giá trị cần tìm kiếm vị trí của ký tự.

 • [start_num]: Vị trí bắt đầu tìm kiếm ký tự được yêu cầu.

 • Hàm FIND phân biệt được chữ hoa chữ thường trong chuỗi văn bản.

 • Hàm tìm kiếm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu không tìm thấy giá trị tham chiếu trong chuỗi văn bản.

 • [start_num] vượt quá số lượng ký tự của chuỗi văn bản.

Ví dụ 5: Dùng hàm FIND kết hợp để tìm ký tự giữa trong chuỗi văn bản từ vị trí dấu ký tự đặc biệt “-”.

Trong ví dụ này, để lấy ký tự giữa trong chuỗi văn bản được cho, bạn nhập công thức như sau: =MID(B10; FIND(“-”; B10)+1; 4)

Trong đó:

 • FIND(“-”; B10): Vị trí dấu ký tự đặc biệt “-” trong chuỗi văn bản.

 • FIND(“-”; B10)+1: Vị trí bắt đầu lấy ký tự sau dấu ký tự đặc biệt “-”.

 • MID(B10; FIND(“-”; B10)+1; 4): Ký tự giữa chuỗi văn bản lấy từ sau vị

Hàm OR trong Excel

Hàm OR là gì?

Bạn là người thường xuyên tiếp xúc với Excel chắc hẳn sẽ không còn xa lạ về hàm logic này. Đây hàm OR  là một hàm dùng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc cho yêu cầu của bạn, tối đa là 255 ký tự và sẽ trả về kết quả là TRUE hoặc FALSE.

Công thức hàm OR

=OR(logical1;[logical2];…)

Trong đó: 

 • logical1: Giá trị logic đầu tiên hoặc điều kiện bắt buộc để đánh giá.

 • [logical2]: Giá trị logic thứ 2, không bắt buộc.

Bài viết trên Azgad đã hướng dẫn bạn rất chi tiết về cách dùng hàm CEILING trong Excel. Đây là một hàm Excel khá là đơn giản, nó giúp cho công việc tính toán của bạn được nhanh chóng và thuận tiện, nâng cao hiệu quả làm việc, hy vọng bạn sẽ giải quyết tốt mọi công việc liên quan. Nhớ theo dõi và ủng hộ Azgad nhé!

Answer hZWYnJRjmHKUl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlpmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWYnJRjmHKUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...