Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtllXGXl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hiểu hơn về nội dung hợp đồng dịch vụ headhunter​

Answer hZWYmJtllXCWmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlpaTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hien Vu's picture
1611893007

feature-top
Ủy thác công ty headhunter trong công tác tuyển dụng là một trong những giải pháp hiệu quả nhất trong việc tìm kiếm quản lý cấp cao và những chuyên viên thuộc chuyên ngành khó tuyển. Hiệu quả là thế nhưng hợp đồng dịch vụ headhunter gồm những gì?, thì không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ. Là nhà tư vấn nhân sự chuyên nghiệp, hôm nay HRchannels sẽ gửi đến các bạn những nội dung quan trọng trong bản hợp đồng này.

I. Vai trò của hợp đồng dịch vụ headhunter trong tuyển dụng

Một hợp đồng headhunter được thiết lập nhằm đảm bảo những yêu cầu pháp lý sau:

 • Ghi nhận những cam kết giữa 2 bên làm cơ sở thực hiện và đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các bên.
 • Khi đã ký kết, nhà tuyển dụng có quyền hối thúc, quản lý công ty headhunter trên cơ sở những điều khoản đã thỏa thuận.
 • Hợp đồng là cơ sở để giải quyết các tranh chấp giữa doanh nghiệp và công ty headhunter.

II. Nội dung hợp đồng dịch vụ headhunter

Một bản hợp đồng dịch vụ headhunter đa phần sẽ gồm những nội dung phổ biến sau:

1. Tiêu đề và các căn cứ pháp lý

Tên hợp đồng, ví dụ : Hợp đồng ủy thác tuyển dụng
Các cơ sở pháp lý:

 • Căn cứ luật thương mại số … ban hành ngày…
 • Căn cứ Bộ luật lao động số … ban hành ngày…

2. Thời gian ký kết

Đây được xem là cột mốc để tính các khoảng thời gian quy định trong hợp đồng, trong điều kiện không ghi rõ số ngày mà ghi : trong vòng 01 tuần, trong 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng…
Ví dụ : Hôm nay, ngày … tháng … năm

3. Thông tin công ty headhunter (thường gọi là bên A)​

Bao gồm nội dung :

 • Tên công ty headhunter (như trong giấy phép kinh doanh)
 • Mã số thuế
 • Ngày cấp mã số thuế
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Website
 • Đại diện
 • Chức danh
 • Số tài khoản / Tại ngân hàng / Chi nhánh

4. Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng (thường gọi là bên B)

Tương tự nội dung như trên :

 • Tên công ty headhunter (như trong giấy phép kinh doanh)
 • Mã số thuế
 • Ngày cấp mã số thuế
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Website
 • Đại diện
 • Chức danh
 • Số tài khoản / Tại ngân hàng / Chi nhánh


>>>> Có thể bạn quan tâm: Báo Giá Dịch Vụ Headhunter - Săn Đầu Người

5. Các điều khoản thỏa thuận

a. Đối tượng hợp đồng
Danh sách các vị trí tuyển dụng mà bên công ty headhunter (bên A) sẽ phải cung cấp cho bên doanh nghiệp tuyển dụng (bên B)
Nội dung gồm vị trí và các yêu cầu tuyển dụng cụ thể (thường được thể hiện riêng trong phụ lục đi kèm hợp đồng)
b. Phí dịch vụ headhunter
Mỗi công ty headhunter có những quy định trả phí dịch vụ khác nhau tùy theo thỏa thuận hoặc số lượng trách nhiệm mà bên A phải thực hiện, điển hình :

 • Tính theo tỷ lệ % trên tổng thu nhập bằng tiền mặt năm đầu tiên của ứng viên (bao gồm lương, thưởng, phụ cấp, thu nhập khác)
 • Tính phí trọn gói và thể hiện tổng số tiền cụ thể
 • Tính tổng phí tuyển dụng dự trù ban đầu, những chi phí phát sinh sẽ được thu bổ sung sau khi kết thúc quá trình tuyển dụng

c, Hình thức thanh toán
+ Số lần thanh toán tùy theo thỏa thuận 2 bên, có thể tham khảo ví dụ sau:
Chia 3 lần :

 • Lần đầu 30% giá trị hợp đồng (ghi rõ số tiền cụ thể) chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
 • Lần hai 50% giá trị hợp đồng (ghi rõ số tiền cụ thể) chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày ứng viên trúng tuyển ký hợp đồng thử việc
 • Phần còn lại (ghi rõ số tiền cụ thể) chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày ứng viên ký hợp đồng chính thức với doanh nghiệp.

+ Hình thức thanh toán
Chuyển khoản vẫn được ưa chuộng nhất. Hợp đồng cần ghi rõ :

 • Bên thụ hưởng (công ty headhunter)
 • Số tài khoản / Tại ngân hàng / Chi nhánh

+ Phạt chậm thanh toán
Ngoài phần tiền phải trả, bên B còn phải trả thêm lãi suất cho bên A theo mức lãi suất … % trên tổng số tiền chậm thanh toán.
d. Các nghĩa vụ có liên quan khác
Phía doanh nghiệp tuyển dụng phải :

 • Cung cấp đầy đủ thông tin tuyển dụng theo vị trí yêu cầu
 • Phối hợp cùng công ty headhunter trong suốt quá trình tuyển dụng

Phía công ty headhunter phải:

 • Thiết kế bản mô tả công việc tương thích yêu cầu để ứng viên và bộ phận tuyển dụng tham khảo
 • Thời gian tối đa sẽ cung cấp ứng viên phù hợp cho phía doanh nghiệp
 • Hình thức phạt nếu cung cấp ứng viên trễ hẹn (thường cứ trễ 7 ngày sẽ trừ 5% phí dịch vụ)
 • Bảo mật thông tin và tài liệu tuyển dụng ứng viên mà doanh nghiệp cung cấp
 • Không được bổ sung dịch vụ hoặc làm phát sinh chi phí tuyển dụng khi chưa có sự đồng ý của phía doanh nghiệp

6. Quy định sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng

Nếu ứng viên sau thời gian thử việc không phù hợp, công ty headhunter phải giải thích với phía doanh nghiệp dựa trên bản mô tả công việc.
Thống nhất số lần tuyển dụng lại (thường tối đa 2 lần)
Bên nào muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo bằng văn bản cho bên còn lại chậm nhất là 2 tuần trước thời gian muốn chấm dứt.
Thời gian hợp đồng hết hiệu lực (hay còn gọi là thời hạn hợp đồng) thường là 2 tháng kể từ ngày ký. Sau thời gian này nếu chưa có ứng viên phù hợp, công ty headhunter phải thanh toán lại toàn bộ chi phí doanh nghiệp đã trả. Nếu thanh toán trễ sẽ bị tính lãi suất do 2 bên thỏa thuận.

7. Điều khoản xử lý tranh chấp

Việc giải quyết tranh chấp sẽ dựa trên các điều khoản hợp đồng, trường hợp vẫn không thể thống nhất được, sự vụ sẽ được đưa ra tòa án giải quyết.

8. Điều khoản chung

 • Hợp đồng được làm thành mấy bản, sử dụng ngôn ngữ gì
 • Hợp đồng có giá trị pháp lý từ ngày ký
 • Ghi rõ 2 bên đã đọc và đồng thuận.
 • Đại diện pháp nhân của 2 bên công ty sẽ ký và đóng mộc đỏ của công ty.Đây là những điều khoản phổ biến và quan trọng nhất trong hợp đồng dịch vụ headhunter. Một bản hợp đồng hợp lý, hợp tình phải luôn phải đảm bảo quyền và lợi ích cho cả đôi bên. HRchannels vừa chia sẻ nội dung, vừa giới thiệu những ví dụ điển hình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi tham khảo và cân nhắc khi đàm phán với công ty headhunter.

Nguồn ảnh: internet  

Answer hZWYmJtllXCWmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlpaTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWYmJtllXGXl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...