Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplokXGYmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hội Nghị Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2020

Answer hZWXnplokW2amJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRlZiaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Năm 2020, bên cạnh những con số đáng lo ngại về tỷ lệ nghỉ việc gia tăng, nguồn nhân lực Việt Nam đánh dấu sự gia nhập chính thức của lực lượng lao động hoàn toàn mới: GEN Z (sinh từ năm 1997 trở về sau).

  • Xu hướng nghề nghiệp và kỳ vọng về môi trường làm việc đầu tiên của họ ra sao?
  • Gen Z sẽ thay đổi diện mạo “cuộc chiến tuyển dụng” như thế nào?
  • Để sẵn sàng cho sự hợp tác tương lai với nhân tài gen Z, doanh nghiệp cần và phải thay đổi những gì ngay từ bây giờ?

Hi nghị Nơi Làm Việt Tốt Nhất Việt Nam 2020 với chủ đề: Always-ON: Chủ động thích ứng - Dẫn dắt thành công, sẽ cùng hơn 500 CEO và GĐNS hàng đầu Việt Nam, 30 diễn giả trong nước và quốc tế, 10 phiên nội dung thực tiễn để giải mã và hiểu sâu hơn về nguồn nhân lực, đặc biệt là thế hệ nhân tài trẻ trước khi định hình và phát triển chiến lược thu hút, tạo động lực và giữ chân nhân tài.

- ĐĂNG KÝ NGAY: https://anpha.be/3c3MBBf 

Hoặc liên hệ: Ms.Thanh Hương 
☎️ Điện thoại: (+84) 988 657 881 
📩 Email: huong.ha@anphabe.com 
➡️ Ưu đãi 20% giá vé cho tất cả khách hàng đăng ký trước ngày 12/3/2020 hoặc đăng ký nhóm trên 3 người.

- Thông tin sự kiện:

  • Thời gian: 16/4/2020 
  • Địa điểm: Holiday Inn, 18E Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM

#AlwaysON
#Anphabe #VNBPTWSummit
#VietnamBestPalcesToWorkSummit2020 #HộinghịNơiLàmViệcTốtNhấtViệtNam2020

Answer hZWXnplokW2amJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRlZiaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnplokXGYmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...