Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRomnCamJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HOT JOB - HOT JOB

Answer hZWYlpRomnCamJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5iTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyet Tran's picture
1563611874

HOT JOB - HOT JOB

Các vị trí trong ngành hàng FMCG các anh, chị nhé:

--------------------------------

1. Head of Sales (Northern) - $4.000 gross

(Ko hoa hồng hàng tháng) - Based tại Hà Nội

2. Morden Trade Manager

$1.500 - 3.000 + Hoa hồng doanh thu - Based tại Hồ Chí Minh

3. ASM (Area Sales Manager) - miền Trung (Quản lý từ Nghệ An - Bình Thuận)

Lương 20 - 25tr + hoa hồng doanh thu - Có thể based ở các tỉnh miền Trung đều được

4. ASM (Area Sales Manager - Miền Bắc) - Quản lý từ Thanh Hóa trở ra

- Lương 20 - 40tr + hoa hồng doanh thu - Ưu tiên ứng viên Based ở Hà Nội hoặc lân cận

Thông tin liên hệ: Ms. Nguyệt: 0985 634 386 | 0968 863 631 – Email: nguyet.tran@shr.com.vn  - Skype: nguyettran0204 – Zalo: 0968863631

Em Nguyệt mong tin và mong cơ hội được hỗ trợ, hợp tác với các anh, chị!.

Answer hZWYlpRomnCamJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5iTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRomnCamZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...