Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5plmWuUk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

HR Manager_AROUND_$2300_Đồng Nai

Answer hZWXn5plmWuUk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYl5WSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thân gửi các ứng viên,
Khách hàng của HR Strategy là một Công ty đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, in ấn bao bì. Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí: HR Manager

👉 Nơi làm việc: Đồng Nai
👉 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
👉 Mức lương: $2300

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

🍀 Tổ chức phát triển, xây dựng những vấn đề liên quan đến nhân sự phù hợp định hướng phát triển của công ty.
🍀 Xây dựng chiến lược & quy trình quy định về lương & thưởng, phúc lợi đảm bảo công bằng, phù hợp với pháp luật và có tính thúc đẩy.
🍀 Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, gìn giữ và phát triển nhân tài
🍀 Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
🍀 Có khả năng thích nghi và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Anh/ Chị hay người thân quan tâm, xin vui lòng gửi CV ứng tuyển qua

🎉 Email: resume@hrstrategyvn.com
🎉
 SĐT/Viber theo số 0918 082 881(Ms Sang)
🎉 Skype ID: sangrom để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.

Xin cảm ơn.

Answer hZWXn5plmWuUk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYl5WSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5plmWuUk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...