Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5thkXGYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[for HR] Retention package - nên có hay không?

Answer1 hZWXn5thkXGYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5aWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1563534065

Retention package nên có hay không?

A.  Có
B.  Không


Answer1 hZWXn5thkXGYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl5aWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1564039916

  CHỌN KHÔNG NÊN

  Tôi nghĩ Retention package cũng giống như là tình yêu: nếu nó mang tính vụ lợi thì sẽ không thể lâu dài. Đến 1 lúc nào đó, nó sẽ không còn attractive nữa. Vì vậy, mình có thể chấm dứt sớm, để mình build 1 tình yêu mới với số tiền mà mình dùng retention để build thì lúc đó mình sẽ có tình yêu lâu dài hơn. 

  Đồng ý với quan điểm retention là mình trả đúng giá trị của người đó và làm cho họ vui. Tuy nhiên, câu chuyện đó không phải đợi đến lúc retention. Đó nên là chuyện mình cần làm luôn trong quá trình mình đang "yêu đương" với nhau và vẫn đang trong cuộc hôn nhân. Họ cần cảm nhận được giá trị của họ đã được tưởng thưởng đúng. Không nên đợi đến retention thì mình mới adjust giá trị.      

  Ms. Trần Hải Ninh
  Human Resources Director
  iam Cement Vietnam (INSEE)  

  CHỌN NÊN

  Mình nghĩ retention package không phải là trả 1 số tiền để giữ chân tài. Retention package là 1 cách đánh giá và value nhân tài. Mình đánh giá cao tầm ảnh hưởng / sự quan trọng của người đó đối với cty. Đương nhiên tất cả mọi người đều quan trọng, nhưng mình nghĩ có những người quan trọng hơn và có những đóng lâu dài / gấp thiết hơn. Việc công ty trả cho những người đó là hoàn toàn xứng đáng.

  Hơn nữa, sẽ là rất tệ nếu mình mang quỹ đó ra và chia đều cho tất cả mọi người. Mọi người đều không vui. Nhưng nếu quỹ đó được trả cho đúng người 1 cách đúng đắn, mình motivate được những người có thể đóng góp cho công ty. Còn những người đã không có đóng góp, mà họ còn không vui thì chắc chắn việc họ ra đi sẽ là niềm vui cho công ty. Chuyện này hơi buồn 1 chút, nhưng đó là việc quan trọng. 

  Với mình, retention là quan trọng. Việc mình định nghĩa nhân tài như thế nào, mình định nghĩa package ra làm sao và mình cần trao đổi với mọi người để mọi người hiểu nó có giá trị như thế nào. Điều này quan trọng hơn là việc mình thảy tiền ra cho nhân viên. Bởi vì 1 công ty mà trả thì chắc chắn sẽ có công ty khác trả cao hơn. 

  Ms. Đinh Kim Nhung
  Head of Human Capital
  Masan Group  

  CHỌN NÊN

  Phụ nữ đánh giá tình yêu của người nam thông qua độ lớn của viên kim cương. Nếu nói mình rất yêu bạn, mình rất cam kết với bạn, nhưng mình lại không có hành động gì bày tỏ hết thì cũng khó. Người kia sẽ không thể cảm nhận được sự trân quý và sự ghi nhận. Retention package là việc công nhận giá trị khác biệt của họ. Là mình thì mình vẫn muốn nhận viên "kim cương" lớn. 

  Yêu là phải thể hiện bằng hành động chứ không thể chỉ có đầu môi chót lưỡi.

  Ms. Lê Thị Hoàng Quyên
  Cluster HRBP Director
  Coats (Vietnam, Indonesia, Thailand, Cambodia & Malaysia)       

   hZWXn5thkXGYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpeZm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5thkXGYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GUcZuFneDh
  hZWXn5thkXGYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KXnJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
hZWXn5thkXGYmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...