Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtkmGucm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Khác biệt giữa miền bắc và miền nam trong quản lý con người

Answer51 hZWYmJtkl2uZlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mRl5eEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tuan Anh Vu's pictureAnphabe Expert
1350147260

Có rất nhiều phàn nàn cho cả hai type người bắc và nam trong quản lý. Hôm nay chia sẻ với các bạn để giúp quản lý tốt hơn vùng miền trong công ty. Thông qua ví dụ nhỏ: Manager nói với nhân viên: em đóng cho anh cái đinh lên tường.

Miền nam: bụp - xong - Anh còn gì kêu em làm không

Miền bắc: Tại sao anh lại đóng đinh không dùng ốc vít à? tại sao anh dùng đinh ngắn thế phải dài hơn ? tại sao anh lại nói em đóng lẽ ra phải cậu B. theo em đóng buổi sáng cho đỡ ồn .. vân vân và vân vân

Cách tiếp cận tốt nhất: Bụp- Xong - Theo em lần sau anh nên dùng đinh ngắn hơn etc

Hãy làm việc ngay lập tức như miền nam và sau đó tư duy trừu tượng như miền bắc là cách tốt nhất để phối hợp mặt mạnh và hạn chế mặt yếu của hai miền

 

Job in Hanoi

Job in HCM

   

Answer51 hZWYmJtkl2uZlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mRl5eEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • LAN PHUONG's picture
  LAN PHUONG
  1350462945

  Best Answer

  đề tài này nhạy cảm quá!

  theo tôi, miền bắc nặng về lý thuyết, miền nam thiên về thực hành, hãy nhìn nhận là mỗi miền có 1 mặt mạnh riêng, miền nam năng động, miền bắc triết lý sâu xa. Quả thật, nếu 1 người sinh ra ở miền bắc, sống và làm việc tại miền nam thì đó là sự kết hợp tuyệt vời.

   hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJSSmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWORapqFneDh
  hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSUlZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZra5pnVm6xtg..
 • Thai Nguyen Gia's picture
  Thai Nguyen Gia
  1350442620

  Bụp cái xong chỉ có tác dụng khi bạn thật sự xây dựng được quy trình từ đầu đến cuối chia rõ trách nhiệm của từng vị trí, VÀ các nhân viên hiểu rõ quy trình đó. Buồn thay, điểm yếu của Việt Nam nằm ở cả hai chỗ đó: hoặc là chưa xây được quy trình đúng, hoặc là nhân viên không hiểu rõ quy trình.

  Có thể là người miền Nam quen với việc làm theo quy trình nên việc tuân lệnh cần thiết hơn. Tuy nhiên, liệu quy trình đó đã đúng chưa?

  Tôi đồng ý với anh Vũ Tuấn Anh là action louder than words. Không may thay, bụp phát xong chỉ đảm bảo là anh làm mà không phải chịu thêm trách nhiệm chứ không có nghĩa là hành động đó đúng. Anh bảo đóng đinh vào tường... tường có chỗ cứ phang vào là được, nhưng có chỗ cần những loại đinh cụ thể, thậm chí là máy bắn đinh chứ không phải người đóng thì sao.

  "Ơ, tại sếp bảo tôi đóng đinh vào đó" không giải quyết được gì khi đinh đóng sai loại làm vỡ tung cả mảng tường.

   hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl52anIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKacpyFneDh
  hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZOdnZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmtxbZtXb7Cx
 • Thai Nguyen Gia's picture
  Thai Nguyen Gia
  1350282174

  Hiệu quả cao? Tôi không chắc lắm. Nếu làm ngay ý kiến sau thì khi kết quả xấu xẩy ra do mệnh lệnh của sếp, liệu sếp có chịu trách nhiệm không hay đổ diệt cho anh em nhân viên, nói là "thấy sai mà ngay lúc đó không nói ra" còn nói ra lại bảo "người miền bắc hay lèm bèm không chịu nghe lệnh".

  Tôi thấy việc họp ngắn, brainstorming session, để anh em nói ra ý tưởng và tranh cãi mạnh yếu, là một cách thích hợp với các nhân viên có quan điểm riêng và sáng kiến trái ngược. Ta hy sinh tính ngoan ngoãn vâng lời lấy sự linh hoạt về ý tưởng và giảm áp lực "trên đè xuống" trong nhân viên.

   hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl52VmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKabZiFneDh
  hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZOdmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmtxbZtXb7Cx
 • Thai Nguyen Gia's picture
  Thai Nguyen Gia
  1350531639

  Như tôi đã nói, tôi không có vấn đề gì lớn với lối hoạt động mệnh lệnh. Anh ra lệnh, tôi thực thi. Nếu tôi không thích tôi hoàn toàn có thể tìm việc khác nhưng đó là vấn đề cá nhân của tôi chứ không phải là lỗi của kiểu hoạt động đó. Vấn đề là khi anh ra lệnh, anh phải nhận trách nhiệm từ các mệnh lệnh đó, anh không được đùn đẩy nó lên nhân viên. Responsibility of command, như người Tây vẫn nói.  Nhưng lối hoạt động mệnh lệnh như vậy đòi hỏi người ra lệnh phải có cố vấn giỏi và họ phải lắng nghe cố vấn trước khi ra lệnh để đưa ra những mệnh lệnh đúng. Bởi vì khi anh ra lệnh sai, sẽ có kết quả xấu. Vấn đề là nhiều người thích ra lệnh nhưng không muốn chịu trách nhiệm công khai về những mệnh lệnh đó. Chuyên môn đổ tội cho nhân viên hoặc là mấy tên thử việc.

  Tôi xin hỏi lại, ở đây ai thích ra lệnh? Và ai sẵn sàng chịu trách nhiệm từ tất cả các mệnh lệnh mình đưa ra?

  Xin nói lại là tôi đã làm việc cho một ông sếp như vậy. Ông ấy có thể ra lệnh và ông ấy sẵn sàng nhận trách nhiệm cho từng lệnh. Tôi có thể buộc tội ông ấy là độc đoán nhưng tôi không thể nói ông ấy không có dũng khí. Trong các sếp tôi từng làm việc, đó là người ấn tượng nhất, dù rằng không phải mọi quyết định của ông đều đúng.

   hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJSUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWORbJqFneDh
  hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSUl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmtxbZtXb7Cx
 • Dinh Dzung's picture
  Dinh Dzung
  1350374647

  Bụp - Xong chính là sản phẩm của một hệ thống qui trình chuyên nghiệp .

  Với mỗi công việc khi giao cho nhân viên làm thì người giao việc phải biết chắc là đã có qui trình cụ thể và nhân viên nắm bắt được điều đó -  tức là đảm bảo người làm nhiệm vụ có trong tay tất cả các nguồn lực để hoàn thành nó.

  Với những nhiệm vụ mới thì xây dựng qui trình mới.

  Sự thật là ở Miền Bắc mình, cấp trên nhiều nơi thích giao việc kiểu đánh đố sau đó thì bình luận, chê bai...Rốt cuộc thì tốn thời gian và nguồn lực.

  Như câu truyện trên thì nhân viên sẽ nhớ " qui trình đóng đinh" như thế nào và cứ thế mà theo.


   hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl52Zload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKacZaFneDh
  hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZOdnJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdocJpnVm6xtg..
 • Ralph Nguyen's picture
  Ralph Nguyen
  1352269730

  Miền nào cũng được nếu bạn nói (Nam) hay bảo (Bắc)
  "Em sắp xếp treo cái hình (Nam) hay ảnh (Bắc) này lên vị trí này cho anh, chia cao..., thấp..., trái..., phải... nhé. Trước ... giờ... phút phải xong để anh....Nếu có trở ngại em gọi lại anh hay anh ABC... không để trễ (muộn) hơn giờ đấy nhé"
  Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ không chê bai hay tranh cãi vùng miền, hay chuyện cây đinh ngắn dài vì cây đinh có mục đích sử dụng cụ thể rồi.

   hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJiUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOVbJqFneDh
  hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSYl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsbJ5nVm6xtg..
 • Nhat Le's picture
  Nhat Le
  1352287563

  Tình huống khá thú vị và nỗi bật thói quen phản ứng của nhân viên ở vùng, miền (văn hóa vùng miền).
  Tôi cũng gặp một tình huống như thế này có vẻ khác nhau một chút:
  Boss nhờ nhân viên: Máy in của anh không in được. Em sửa cho anh được không?
  Nhân viên miền bắc: - Đơn giản, em làm một nhoáng là xong. Anh cứ giao cho em.
  (hai ngày sau máy in vẫn chưa được sửa)
  Nhân viên miền Nam: - Không biết là em có sửa được không. Anh để em xem thử.
  (Cố gắng sửa ngay sau đó)

   hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJiXlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOVb5WFneDh
  hZWYmJtkl3CVk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSYmpOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZoaZ5rVm6xtg..

Pages

hZWYmJtkmGucm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...