Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdkkW6blJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Khi công ty đề xuất giảm lương thời dịch…

Answer hZWYmpdkkW6blJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmJmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Kim Anh Tran's picture
1624932874

Thời dịch khó khăn, nhiều công ty đã phải cho nhân viên làm việc tại nhà, điều này ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất của công ty, gây thiệt hại doanh thu của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã phải tiến hành cắt giảm chi phí tiền lương của nhân viên để giảm bớt gánh nặng trong giai đoạn khó khăn.

                                                                                         Hình minh họa

Với tư cách là người đi làm, đã có nhiều ý kiến phản hồi khác nhau về vấn đề này. 

Có ý kiến sẵn sàng chấp nhận giảm lương, tối đa khoảng từ 15-20% lương mỗi tháng để cùng công ty vượt qua thời gian khó khăn này. Một số ý kiến tuy đồng ý cùng công ty vượt khó nhưng chỉ có thể giảm một số phúc lợi xã hội (lương tháng 13, nghỉ mát…) chứ không thể giảm lương hàng tháng vì bản thân họ cũng có nhiều gánh nặng phải lo. 

Trái lại một số người không đồng tình với đề xuất này, họ còn sẵn sàng nghỉ việc hiện tại để tìm công việc mới vì nhiều lý do khác nhau. Với họ, lương và phúc lợi là những tiêu chí quan trọng hàng đầu để chọn nơi làm việc, dù trong đại dịch, họ có nhiều áp lực nên không thể chấp nhận đề xuất giảm lương.

Còn nếu là bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nhé!

Answer hZWYmpdkkW6blJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmJmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmpdkkW6blJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...