Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZomXCdlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

"Kiểm toán nhân sự" - Nghề còn mới ở thị trường Việt Nam

Answer8 hZWYmpZomW2bnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVm5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Hong Van's picture
1380030866

Từ trước đến nay mình chỉ biết khái niệm về kiểm toán tài chính. Tuy nhiên, mới đây mình vừa được nghe đến khái niệm kiểm toán nhân sự.

Mình đọc được là: "Chỉ có những công ty đa quốc gia và các tập đoàn lớn trên thế giới hoạt động tại Việt Nam mới sử dụng các hoạt động kiểm toán nhân sự nhằm đảm bảo các hoạt động và qui trình nhân sự tuân thủ theo qui định của công ty và luật pháp. Các hoạt động kiểm toán nhân sự có thể do công ty mẹ kiểm toán các hoạt động nhân sự tại các công ty thành viên, phòng nhân sự tại văn phòng chính kiểm toán các hoạt động nhân sự tại các chi nhánh, tự bản thân phòng nhân sự tiến hành kiểm toán các hoạt động nhân sự của mình hoặc phòng nhân sự kiểm toán các công tác nhân sự thực hiện tại các phòng ban chức năng khác."

Có thành viên nào của Anphabe làm trong công ty có hoạt động kiểm toán nhân sự không? Nếu có thì chia sẻ một tí để giúp mình mở mang thêm nhé!

Cảm ơn nhiều! 

Answer8 hZWYmpZomW2bnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uVm5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Tuan Nguyen's picture
  Tuan Nguyen
  1389410486

  Không biết mọi người nói về HR audit có phải là Social audit hay không?

  Nếu đúng là như vậy thì thực ra mảng này rất quen thuộc với các công ty sản xuất, đặc biệt là các ngành may mặc và giày da. Đó là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà máy làm hàng tiêu dùng xuất sang các nước Mỹ và Châu Âu. Nhằm đảm bảo thương hiệu của khách hàng vì họ không muốn báo chí đưa tin là hàng của họ được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, lao động tù tội, lao động trẻ em...

  Social audit này đối với dân sản xuất thì người ta hay gọi là đánh giá nhà máy. Bình thường thì mỗi khách hàng sẽ đánh giá hằng năm các đơn vị làm hàng cho mình. Họ sẽ kiểm tra về các vấn đề nhân sự, tiền lương, an toàn lao động... nếu họ phát hiện các lỗi nặng về trả lương không đúng, sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức... thì sẽ quay lại đánh giá sớm hơn

  Đó là một số điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người

   hZWYmpZomXCdlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZaVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmpZomXCdlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCTbZWFneDh
  hZWYmpZomXCdlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGWmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtsbZZoVm6xtg..

Pages

hZWYmpZomXCdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...