Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thk22anJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

KIẾN THỨC MÔI TRƯỜNG: Cách tính độ kiềm cần thiết cho quá trình Nitrat hóa

Answer hZWYm5thk22anJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamJuTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
1652494098

Nếu nguồn nước thải đầu vào có nồng độ Amoniac cao hơn hoặc có độ kiềm tự nhiên thấp, sẽ xảy ra việc giảm pH nhanh, gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa. Vì thế, cần phải tính độ kiềm cần thiết để quá trình Nitrat hóa diễn ra được tối ưu và xử lý hoàn toàn chỉ tiêu Amonia.

Tính độ kiềm gồm 2 loại:

- Tính lượng độ kiềm cần bổ sung.
- Tính lượng Na2CO3 hoặc NaHCO3 cần châm vào sau khi đã xác định được độ kiềm cần.

Xem chi tiết cách tính TẠI ĐÂY.

Để hiểu hơn về cách tính độ kiềm và kiểm soát độ kiềm phù hợp cho từng hệ thống xử lý nước thải hãy, liên hệ đến HOTLINE 0909 538 514 để được tư vấn cụ thể.

Answer hZWYm5thk22anJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eamJuTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thk22anJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...