Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dhk3GblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CỦA TESTER

Answer hZWYm5dhk3GblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYl5aYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tại sao làm tester cần phải thuyết trình, thuyết trình có quan trong không, có nhất thiết  phải có kỹ năng này không... thì câu trả lời là có.

Vì đặc thù của nghề tester làm việc team word chứ không phải là cá nhân độc lập, hơn nữa là cá nhân trọng dự án test bạn thường xuyên làm việc với khách hàng để hiểu yêu cầu của họ, trao đổi với quản lý về phương án làm việc, làm việc với các lập trình khi cần hiểu về phần mềm,...

Các bước để giải thích, thuyết trình một cách hiệu quả:

  • Hiểu rõ được nội dung, mục đích mình muốn nói chuẩn bị bài thuyết trình
  • Tìm cách hay nhất để biểu đạt.
  • Truyền đạt một cách dễ hiểu, sát ý và nhận phản hồi.

Bạn đã thử & thành công thế nào? Cùng chia sẻ với mọi người nhé!

Answer hZWYm5dhk3GblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYl5aYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5dhk3GblpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...