Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm gì khi ứng viên từ chối offer đã ký?

Answer4 hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUlpqXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ngô Tường's picture
1544086689

UV đã đồng ý nhận offer và sau 30 ngày bàn giao xong công việc với cty cũ. Gần đến ngày đi làm, mình gọi điện follow up thì nhận được yêu cầu tăng mức offer và tittle, vì bạn hiện đang có offer từ cty khác với mức đó. 

Xin hỏi tình huống này thì các anh chị HR xử lý thế nào ạ?

Answer4 hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUlpqXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lý Thanh Hải's picture
  Lý Thanh Hải
  1544089264

  làm... thinh! xong, đi tìm ứng viên khác chớ biết sao giờ 

   hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqUload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXbJaFneDh
  hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gal5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tZ1VvtrI.
 • Lê Khải's picture
  Lê Khải
  1544153636

  lần đầu gặp tình huống này, mình rất thất vọng vì đã nói chuyện xong với bên bộ phận và sắp xong các thủ tục cần thiết cho bạn nhân viên mới. Sau rút kinh nghiệm, mình thường offer thấp mức cho phép 1 chút để đề phòng và có room để negotiate thêm khi cần.

   hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXbJmFneDh
  hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gal5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJxtVm6xtg..
 • Việt Lê's picture
  Việt Lê
  1544415176

  Khi tuyển dụng, hãy communicate job theo hướng đây là cơ hội để cả 2 hợp tác và giúp nhau cùng phát triển, ko phải chỉ có mua bán kiểu cty này mua bạn bây nhiêu, cty kia mua bạn cao hơn. 

  Cụ thể, với case này, bạn có thể explore theo hướng sau:

  Với Ứng viên: Không từ chối, cũng không đồng ý với đề nghị tăng offer và tăng tittle của bạn. Tập trung hỏi bạn về mục tiêu nghề nghiệp, bạn tự đánh giá năng lực cũng như mong muốn phát triển của bạn khi join một cty mới,... sau đó đề nghị bạn suy nghĩ kỹ hơn về những điều mình mới hỏi bạn.

  Với Hiring Manager (trưởng phòng ban đưa yêu cầu tuyển dụng): Chia sẻ câu chuyện cho bạn ấy và hỏi ý bạn thế nào? Thường chả ai happy với 1 UV thái độ như thế. Tuy nhiên, tùy độ khó của vị trí tuyển dụng và tiềm năng phát triển/đóng góp của UV đối cty, có thể đề nghị HM cân nhắc (vì yếu tố UV còn trẻ,  chưa có nhiều trải nghiệm tìm việc, chưa được ai định hướng rõ về công việc, ...) hẹn gặp 1 buổi để cả 2 tìm hiểu nhau rõ hơn (nên gặp casual như cafe để nói chuyện, hẹn trong phòng họp cty e là khó chia sẻ thật). HM nên tìm hiểu rõ hơn về: 

  * offer khác kia là thế nào?
  * UV thực sự quan tâm khi nhảy việc là gì (lương? cơ hội làm và học hỏi phát triển? khác ?)
  * chia sẻ thêm với bạn về job của bạn, nhấn mạnh ở điểm khác biệt, điểm bạn bạn thiếu/cơ hội được học/làm để phát triển các phần này

  Sau thì cả UV và HM sẽ tử điều chỉnh để khớp với mong muốn của nhau. Còn nếu ko được nữa, thì cũng ko cần chia tay trong tiếc nuối. 

   hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqVlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXbZSFneDh
  hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GamJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhm5oaZdXb7Cx
 • Nhu Anh Phung's picture
  Nhu Anh Phung
  1550741283

  Đúng là khi tuyển dụng mà gặp ứng viên đã đồng ý offer rồi sau đó đến ngày hẹn còn đòi tăng mức offer thì chẳng ai mặn mà cả, tuy  nhiên mình có thể thuyết phục trong 3 tháng học và thử việc nếu ứng viên hoàn thành suất sắc công việc thì chẳng có lý do gì chúng ta hẹp hòi mà không tăng cho người xứng đáng! thường mình thấy các ứng viên xuất sắc ít khi mè nheo lương bổng vì họ biết khả năng của họ và yêu cầu luôn ngay từ đầu. Tất nhiên khi tuyển dụng vị trí nào chúng ta cũng nên có một mức lương flexible (từ bao nhiêu đến bao nhiêu) để áp cho các ứng viên tương đương, và khi gặp trường hợp như thế này thì mình đều có thể giải quyết được trong khoảng đã định. 

   hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyWnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZbpyFneDh
  hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GcmZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZrbZduVm6xtg..
hZWXm5xjlmuYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...