Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlptgmnGUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm thế nào để có tỷ lệ phản hồi InMail cao hơn?

Answer hZWYlptgmmmYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUl5yXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phùng Thảo's picture
1598118317

Khi đã nhắm được một ứng viên khá là tiềm năng với vị trí tuyển dụng thì đã đến lúc liên hệ ứng viên đó. Cách tốt nhất để tiếp cận ứng viên là thông qua tin nhắn InMail. Vì tỷ lệ phản hồi của InMail cao hơn 3 lần so với một email thông thường. Bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp đến những kết nối ở cấp độ đầu tiên trên nền tảng LinkedIn (những người đã kết bạn trên LinkedIn rồi). Nhưng nếu có LinkedIn Recruiter, bạn có thể gửi tin nhắn đến bất kỳ thành viên nào. 

Nắm được những chỉ số sau đây sẽ giúp bạn tăng tỷ lệ phản hồi của ứng viên hơn nữa.

  1. Có sự giới thiệu từ người quen chung ở công ty cũ sẽ tăng tỷ lệ phản hồi lên 27%.
  2. Tiếp cận những người tham gia cùng Nhóm trên LinkedIn giúp tăng 21%.
  3. Những ứng viên đã follow Company Page của bạn trên LinkedIn có khả năng chấp nhận InMail cao hơn 95% và tỷ lệ phản hồi cao hơn 81% so với ứng viên khác.
  4. Ứng viên đã kết nối với nhân viên công ty có khả năng chấp nhận Inmail cao hơn 46%.
  5. Tận dụng Spotlights, một tính năng tìm kiếm có trong LinkedIn Recruiter, để tăng tỷ lệ phản hồi lên 64%.
  6. Gửi tin nhắn cho một người đã từng ứng tuyển vào công ty bạn, khả năng phản hồi sẽ cao gấp 4 lần.
  7. Lọc ra các ứng viên open với cơ hội mới, tỷ lệ phản hồi cao gấp đôi.

Từ tháng 9/2019, Anphabe trở thành đối tác chính thức của Linkedin tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu nhà tuyển dụng đột phá, vui lòng liên hệ Anphabe Team:

* Hotline:  (84) 98 865 7881 hoặc
                   (84 28) 6268 2222, ext. 107
  
  
* Email: huong.ha@anphabe.com


Answer hZWYlptgmmmYmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUl5yXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlptgmnGUmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...