Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdilW2dmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm nhỏ cho công ty lớn hay làm lớn cho công ty nhỏ?

Answer22 hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5eSmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Minh Luu Hoang's picture
1315387902
Answer22 hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5eSmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Khoi Phan Anh's picture
  Khoi Phan Anh
  1315449177

  Công ty tốt nhất là công ty đủ lớn để giúp mình theo đuổi các dự án đủ tầm nhưng đủ nhỏ để các ý tưởng hay khỏi bị "chết yểu"

   hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTlpaUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWGTbIae3-A.
  hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZKWl4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BanGZqWqGysQ..
 • Thanh Nguyen's picture
  Thanh Nguyen
  1315799610

  Trước đây tôi hay khuyên mọi người là bên làm công ty lớn trước để học cho bài bản, sau đó chuyển sang công ty nhỏ nơi mình có thể làm được nhiều việc và để lại dấu ấn nhiều hơn (Cái này quy từ kinh nghiệm bản thân mà ra). Tuy nhiên nghe chia sẻ ở đây thì các bạn khác (cũng quy từ kinh nghiệm bản thân ra) cũng có những người khuyên ngược lại:). Thành ra, điều quan trọng hơn, tôi nghĩ là "hãy chọn sếp" : Sếp nào mà bạn nghĩ rằng có tâm để phát triển bạn. chọn môi trường: môi trường nào mà bạn nghĩ rằng mình sẽ thoải mái khi làm việc... rồi mới tới chọn kích cỡ công ty.

   hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTl5qVhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWKXbYae3-A.
  hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZOamISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BalmVwWqGysQ..
 • Trang Tran's picture
  Trang Tran
  1315467027

  Cty nào có thể giúp bạn theo đuổi và đạt được mục tiêu cá nhân. Một cty như thế sẽ mang lại động lực và hứng khởi cho bạn, để bạn mỗi ngày đi làm đều thấy việc bạn đi đến cty là cần thiết và làm thật tốt công việc của mình. Mình nghĩ nếu bạn làm trong cty lớn, bạn được người khác ngưỡng mộ (vì làm trong cty nổi tiếng mà) nhưng đổi lại bạn phải chịu đủ thứ áp lực đến nỗi mỗi ngày đi làm cảm thấy mỏi mệt và chán nản thì cty lớn cũng không phải là một môi trường tốt.

   hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTlpeXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWGUb4ae3-A.
  hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZKXmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BalW1uWqGysQ..
 • My Hoa Nguyen's picture
  My Hoa Nguyen
  1315534850

  Mình thì không đồng ý với Sandy Nguyen lắm, theo mình thì khi mới ra trường bạn nên làm việc ở công ty nhỏ, vì bạn sẽ học được nhiều hơn. Ví dụ bạn xin vào vị trí PR của một công ty Việt Nam nhỏ, bạn không chỉ làm công việc thiết lập quan hệ với giới truyền thông, viết TCBC...mà bạn còn được làm rất nhiều việc khác của phòng Marketing, từ việc sản xuất TVC, đến sampling, event...Vì ở công ty lớn môi trường làm việc chuyên nghiệp, mọi thứ đều chuyên môn hóa nên nếu bạn vào phòng PR bạn chỉ làm PR mà thôi, hiếm khi được tham dự vào công việc của các phòng ban khác. Hơn nữa, ở các tập đoàn lớn, thường có văn phòng đại diện region tại Singapore, hay Thái Lan. Nhiệm vụ của các nhân viên trong tập đoàn này ở Việt Nam chủ yếu là người "Decoder", nghĩa là thực hiện những chiến lược đã được head office đưa xuống. Ví dụ như 1 TVC, ở công ty nhỏ bạn sẽ được tham gia từ khâu đầu tiên cho đến cuối cùng nhưng nếu bạn làm cho tập đoàn lớn, bạn chỉ biết được khâu chuyển ngữ, lồng tiếng cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Còn tất cả các công việc khác đã được làm ở head office rồi.

   hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTlpqYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWGXcIae3-A.
  hZWYlpdilGyZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZKam4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalmhwaIhwsbA.
 • Tran Nam's picture
  Tran Nam
  1315664305

  Tôi đã làm việc khá nhiều nơi, và cũng hỏi khá nhiều các "bề trên".
  Tất cả chỉ là đi làm thuê, đã đi làm thuê chúng ta hãy bán sức lao động sao cho được đắt nhất, đừng băn khoăn về kinh nghiệm, cứ làm lâu là sẽ có cả mà thôi. Quang trọng là tư tưởng của mình.
  Như vậy công ty lớn nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là bán được sức lao động của mình với giá tiền cao nhất. Sức lao động bỏ ra ít nhất thu về nhiều tiền nhất.

   hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTl5aYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWKTcIae3-A.
  hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZOWm4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGhqcYhwsbA.
 • Pascal Ho Ba Dam's picture

  Hiện nay ranh giới giữa lớn và nhỏ cũng không thật rạch ròi. Có nhiều công ty lớn làm việc theo mô hình nhỏ, và nhiều công ty nhỏ làm việc như những anh lớn. Google chỉ lập các nhóm 3 người triển khai các project mới, GE chuyên tuyển các manager điều hành công ty như 1 nhóm kinh doanh. Ngược lại, 21 nhân viên của Warren Buffett quản lý 147 tỉ USD, và Vinacapital, các công ty kiến trúc, thiết kế, quảng cáo hoạt động theo mô hình lớn. Tùy cung cách quản lý.

  Nếu đếm số lượng vote cho đến giờ ở topic này, bạn sẽ thấy phương án được ủng hộ nhất không phải là công ty lớn (2 likes) cũng không phải công ty nhỏ (2 likes) mà là “tùy vào sếp”, hãy chọn sếp nào có khả năng giúp bạn thành công (12 likes). Nhưng nếu quay lại câu hỏi: “đầu quân vào đâu để đạt được thành công?” và đa số đều nhất trí rằng: vào nơi nào có sếp giúp bạn phát triển và đạt được hoài bão thì theo tôi, câu trả lời phải là: vào Công ty LỚN.

  Vì sao?

  1. Bạn có nhiều cơ hội học hỏi với sếp giỏi hơn:
  Hiển nhiên, công ty lớn có…nhiều sếp hơn công ty nhỏ. Nếu bạn không may gặp 1 sếp tồi ở công ty nhỏ, bạn có thể phí mất 1 năm chịu đựng rồi bỏ ra đi mà chẳng học được gì nhiều. Ngược lại, nếu sếp ở bộ phận của bạn là 1 “bad manager”, bạn vẫn có thể tìm được những cố vấn tốt từ sếp phòng sale, marketing hay phòng tài chính. Bạn sẽ có cơ hội học được nhiều điều đáng tiền chỉ qua những bữa ăn trưa hay các buổi họp nội bộ giữa những cái đầu sáng giá.

  2. Trong công việc, bạn là ai?
  Điều quan trong không kém với việc tìm nơi nào là xác định đặc tính cá nhân của bạn thích hợp với loại công việc nào. Cũng giống như 1 cậu bé 10 tuổi đang chọn áo mặc cho 3 – 5 năm tới (khoảng thời gian bạn dự tính làm trong 1 công ty). Chọn size nào, S, M hay L? Nếu không rõ mình thuộc cỡ nào, đôi khi ta chọn size XL và vẫn mặc không vừa dù đã 18 tuổi.

  Thử xem 1 cách phân loại từ quyển sách nổi tiếng Rich Dad Poor Dad: có 4 loại người làm việc E – S –B – I:
  - Employee: làm những việc sếp giao và về nhà thanh thản lúc cuối ngày.
  - Self – employed: người tự làm hết mọi việc và là những “chuyên gia” mà các đồng nghiệp xin ý kiến. Bạn thích tham gia thêm vào việc R&D hay IT của 1 dự án, nhúng tay vào nghiên cứu thị trường ở 1 dự án khác, và hoàn thành xuất sắc việc của mình.
  - Businessman: bạn quản lý 1 dòng sản phẩm, 1 cửa hàng, văn phòng Hà nội, quản lý vùng hay dự án mới của công ty.
  - Investor: bạn mua bán các công ty, quản lý dòng tiền, đầu tư lợi nhuận vào trái phiếu hay chứng khoán…

  Và, thật xin lỗi 12 vote cho ý kiến ‘còn tùy sếp”, nếu bạn là Self-employed, Businessman hay Investor, rất ít khả năng bạn được làm loại công việc phù hợp của mình trong 1 công ty nhỏ.

   hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTnJSXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWeRb4ae3-A.
  hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZiUmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamWpobIhwsbA.
 • Thai To's picture
  Thai To
  1315536920

  Tớ nghĩ khi mới ra trường thì nên làm công ty lớn một thời gian để có thể học được cách họ vận hành, cách họ ứng dụng các lý thuyết vào trong thực tiễn ...... Sau đó thì tùy mỗi người tự quyết định thôi. Có người thì thích làm công ty lớn để được là 1 phần của nó. Có người thích làm công ty nhỏ để có thể trải nghiệm nhiều hơn cũng như thoải mái hơn.

   hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKTlpuUhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyIlWGYbIae3-A.
  hZWYlpdilGyZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHlZKbl4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGVwb4hwsbA.

Pages

hZWYlpdilW2dmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...