Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tgkW2XmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm quen cấu trúc đề thi Toeic mới

Answer hZWXn5tgkW2XmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZlJSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
le ngoc's picture
1570422769

Theo thông tin chính thức từ IIG - Địa điểm tổ chức thi Toeic tại Việt Nam thì bắt đầu từ 15/2/2019, cấu trúc đề thi toeic mới nhất sẽ được cập nhật với số lượng câu hỏi các phần thi TOEIC thay đổi và có thêm các kiểu câu hỏi mới nữa. Các bạn xem chi tiết thông tin ở bài này nhé.

Đầu tiên, cấu trúc đề thi Toeic mới 2019 sẽ có một vài thay đổi về tổng số câu hỏi của mỗi part. Những phần như 1, 2, 5 bị hạ số câu hỏi, còn những part còn lại thì số lượng câu hỏi được điều chỉnh tăng lên.

Ngoài việc đổi số lượng thì cấu trúc đề thi TOEIC mới sẽ tăng cường đa dạng từ ngữ bình dân vào hơn, ví dụ như là có các câu trả lời ngắn chứ không đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và thêm phần rút gọn kiểu như "want to" thành "wanna" mà bạn hay nghe trong bài hát. Không những thế cấu trúc đề thi Toeic 2019 còn có thêm các đoạn chat, sms, bảng biểu,... 

Không chỉ dừng lại ở thay đổi về cấu trúc đề thi, cấu trúc đề thi TOEIC mới còn bổ sung một số câu hỏi mới như:
+ Part 3 có một số đoạn hội thoại có 3 người nói chuyện (thay vì chỉ có 2 người như trước đây)
+ Part 3 và Part 4 có dạng câu hỏi vừa nghe vừa xem biểu đồ
+ Part 3 và Part 4 có dạng câu hỏi về ngụ ý của một câu trong ngữ cảnh riêng trong bài
+ Part 6 và Part 7 có dạng câu hỏi không điền từ mà điền cả 1 câu vào chỗ trống.

Answer hZWXn5tgkW2XmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZlJSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5tgkW2XmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...