Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxolG-bmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm việc cho 1 cty khoảng bao nhiêu lâu thì được xem là đủ ạ?

Answer8 hZWYmZxolG6VnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSmJ2YiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Duy Nguyen's picture
1438329240

Bạn bè e chỉ khoảng 1 năm là lại chuyển việc. Phần lớn vì lương chỗ mới ngon hơn, cũng có đứa vì team hiện tại nhỏ, phải kiêm nhiều việc vặt nên thấy khó có đường phát triển nên nhảy. 

Cho e hỏi các anh/chị HR, 1 người làm cho cty khoảng bao nhiêu lâu thì được giá là đủ? Nhân sự có sử dụng 1 thước đo nào đó về độ nhảy việc để đánh giá/chọn lựa ứng viên ko ạ? vd. như 1 vị trí thì phải ở ít nhất 1 hay 2 năm chẳng hạn?

Answer8 hZWYmZxolG6VnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSmJ2YiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • An Vo's picture
  An Vo
  1620184900

  Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá ứng viên tùy vào vị trí họ ứng tuyển là junior hay senior, nhưng nhìn chung, chúng tôi sẽ quan tâm hơn những ứng viên có kinh nghiêm trên hai hoặc ba năm ở một vị trí. Thường khi vào một vị trí mới, một người sẽ cần khoảng 6 tháng đến một năm để học việc, và tối thiểu một năm nữa để có thể hiểu sâu và làm các hoạt động mang lại giá trị cao cho công ty. Chúng tôi muốn thấy những thành quả trước đây của ứng viên để có thể đánh giá chính xác nhất năng lực của họ, vì thế, chúng tôi sẽ muốn tìm những ứng viên có kinh nghiệm trong một việc tối thiểu hai năm. Sẽ còn tốt hơn nếu ứng viên đó đã làm qua 2 vị trí trong cùng một công ty.

  Tôi biết rằng có nhiều lý do để một cá nhân chuyển việc. Tuy nhiên, cách nhìn của nhà tuyển dụng với người nhảy việc dưới 2 năm là anh ta khó lòng là một nhân viên tiềm năng (high-potential), và khả năng cao anh nghỉ vì không xử lý được những khó khăn trong công việc. Thực ra trong ngành còn có một thuật ngữ dành riêng cho những người thường xuyên nhảy việc như thế - là “rolling stone” – dùng để ám chỉ người nhanh chán, không đủ sâu sắc và cam kết với tổ chức. Tất nhiên nhà tuyển dụng sẽ rất e ngại nếu phải đọc bản CV với một chuỗi dài các công việc ngắn hạn rồi.

  Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn có thể lý giải được với nhà tuyển dụng sự phát triển cá nhân thông qua các vị trí và công ty mình từng gắn bó, cũng như chỉ rõ bạn đã học/làm được những gì đáng kể trong suốt con đường sự nghiệp của mình. 

   hZWYmZxolG-bmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5WXmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmZxolG-bmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaSb5iFneDh
  hZWYmZxolG-bmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeVmpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZpbJhmalVvtrI.

Pages

hZWYmZxolG-bmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...