Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm việc tại nhà có sướng không?

Answer2 hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnZiUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ho Thanh Lam's picture
1595946654


Covid có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, mấy ngày nay đi đâu cũng nghe bàn tán việc này nhất là trong các công sở mọi người nói nhiều về các tình huống xảy ra. Tôi thì đang nghĩ trong đầu chuyện nếu phải làm việc ở nhà thì sao? Nó có hiệu quả không? Hồi tháng 4 cũng được trải nghiệm rồi, ở nhà sướng thì có sướng những không chả hiệu quả cho công việc. Phần thì con mè nheo, rồi việc nhà tùm lum hết, nhà ít người thì còn đỡ chứ nhà tôi 3 thế hệ thì thực sự không thể tập trung nổi. Các anh chị có cách nào để áp dụng phương pháp này hiệu quả hơn không, chứ tôi thật sự lo lắng lắm đó chời.

Answer2 hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eTnZiUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Quốc Huy's picture
  Quốc Huy
  1596180592

  UH quan điểm của anh cũng không thích làm việc tại nhà, chẳng thà ra quán cà phê kiếm cái góc rồi làm việc cả ngày sẽ có hiệu quả hơn. Nhà anh có lũ nhỏ nên nhà lúc nào cũng náo nhiệt mà đã ở nhà mà không lẽ để con chơi một mình còn mình đóng của trong phòng làm việc. Lúc đó không thể giao hết việc chăm con nhà cửa cho vợ mình được, nên nó có cái lý và cái tình bất phân.

   hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WVnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSbZ2FneDh
  hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVmJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wapZrVm6xtg..
 • Khôi Phan Khắc's picture

  Tôi là CEO của một start up khoảng 30 người và cũng đang suy nghĩ phương án làm việc cho nhân viên nếu nhà nước công bố lệnh giãn cách. Mình làm trong lĩnh vực phân phối hàng điện tử nên về tính chất công việc cũng khó làm việc từ xa được vì phải kiểm kê hàng hóa, xuất kho, vận chuyển hàng... Tôi sẽ chọn giải pháp phân chia nhóm làm việc theo ngày, riêng bộ phận kho vận sẽ đi làm hàng ngày thì mình sẽ hỗ trợ thêm phụ cấp cho các bạn.

  Còn nếu tình hình dịch bệnh quá căng thẳng thì buộc phải dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian giãn cách. Trong thời gian "nghỉ ngơi" sẽ làm những task nội bộ như thống kê hàng, review sp, chăm sóc KH qua các kênh online, lên kế hoạch MKT sau dịch.

   hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5WWlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KSbpSFneDh
  hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OVmZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1sbJ9qVm6xtg..
hZWYnJ1mkXGcnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...