Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZnmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

"Lấy thông tin" hay "Tuyển dụng" ???

Answer1 hZWXnpZnmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlZqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Phỏng vấn vòng cuối

- HR: Em gửi chi tiết lương, thưởng, phụ cấp 3 tháng lương gần nhất cho chị nha

- UV: Dạ! [gửi files]

- HR: Chị chưa hiểu cách tính thưởng + phụ cấp cty em, gửi công thức cho chị nha!!!

- UV: ...

- HR: Mấy quy định, KPI thưởng này công ty em để trong tài liêu nào? Scan gửi hết cho chị nha

- UV: Nhưng mà em có được nhận hông chị?

- HR: Policy công ty chị là ứng viên phải cung cấp thông tin trước thì mới phỏng vấn tiếp nha

- UV: ..... :( 

Thấy bạn em mới đi phỏng vấn gặp tình huống này, hỏi ra cũng nhiều bạn khác gặp tình huống tương tự.
Anh chị Anphabers cho em hỏi mình nên xử lý thế nào cho trong tình huống này ạ? 


Answer1 hZWXnpZnmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlZqZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1562838392

  hmmm... chắc là "tuyển dụng" để lấy thông tin hahah

  thực tế, về phần deal lương, HR/Recruiter sẽ request phần thông tin lương thưởng 3 tháng gần nhất. còn phần cách tính/công thức/KPI gì đó thì có thể hỏi lại phần này liên quan thế nào đến vị trí e đang ứng tuyển rồi tính tiếp (nghe màu có vẻ tào lao đấy)

   hZWXnpZnmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpaZlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpZnmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GTcZSFneDh
  hZWXnpZnmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KWnJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.
hZWXnpZnmHCVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...