Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxllm6dk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

LIST NEW JOB IN AGRICULTURAL FIELD

Answer hZWXnJxllm6dk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnJWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Gửi cả nhà các Job tổng hợp bên mảng #NôngNghiệp

Hiện tai, công ty Sang đang tuyển dụng các vị trí như sau, Anh chị em hoặc bạn bè đang có nhu cầu vui lòng xem qua link đính kèm nhé!

🍀 R&D MANAGER (Agricultural Field)_ $2,000 – $3,500_ Dong Nai Province 
http://www.hrstrategy.vn/…/hr-strategys-client-dong-nai-ma…/

🍀 Marketing Manager_$2,000 – $2,500_ Long An Provincehttp://www.hrstrategy.vn/…/hr-strategys-client-long-an-man…/

🍀 International Sales B2B (Agriculture) – Open for Expats_ $1,500 – $2,000_Ho Chi Minh City http://www.hrstrategy.vn/…/hr-strategys-client-ho-chi-minh…/

🍀 Export Sales Supervisor_$800 – $900_Ben Tre Province http://www.hrstrategy.vn/…/hr-strategys-client-ben-tre-sup…/

Answer hZWXnJxllm6dk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnJWZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJxllm6dk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...