Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Lương Gross hay lương Net có lợi cho người đi làm?

Answer15 hZWYl5Vnkmyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlJyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phan Tran's picture
1432109149

Thú thật bao năm nay đi làm em chẳng bao giờ để tâm đến lương Gross hay lương Net. Các công ty em từng làm đều trả lương Net, còn em chỉ quan tâm mức lương mình cầm về nhà là bao nhiêu thôi.

Nhưng vừa rồi em nhận được một offer từ một công ty Việt Nam, công ty này có quy định trả lương Gross. Theo bạn em thì công ty trả lương Gross là một hình thức bóc lột, điều này làm em phân vân quá. Vì thực tế không rành lắm về 2 khái niệm này.

Theo các anh chị Lương Gross hay lương Net thì sẽ có lợi có người đi làm? Giúp em phân biệt rõ hai hình thức trả lương này luôn ạ. Em cảm ơn mọi người. 

Xem thêm:

Answer15 hZWYl5Vnkmyak5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlJyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Hien Ho Van's picture
  Hien Ho Van
  1495599977

  Best Answer

  Tôi không biết dựa vào đâu mà Bạn của bạn lại "phán" là những công ty trả lương Gross là một hình thức bóc lột. Trong khi theo như cách hiểu của tôi thì những công ty trả lương Gross là những công ty làm ăn đàng hoàng và minh bạch.

  Khi hợp đồng là lượng Gross, luật quy định cụ thể trách nhiệm của mỗi bên trong đóng BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn và Thuế TNCN. Bạn lấy lương Gross - trách nhiệm mình phải đóng = lương thực nhận hàng tháng. Khi có vấn đề về thai sản, tai nạn lao động, mất sức lao động, thất nghiệp, thì bạn hưởng được quyền lợi trên số lương Gross mà bạn đóng và Công ty bạn đồng chi trả.

  Còn lương NET thì sao?

  Trường hợp 1: Với công ty đoàng hoàng, họ sẽ dựa vào lương NET ký hợp đồng với bạn, quy ra lương Gross và đăng ký với cơ BHXH mức lượng này và trả cho bạn tất cả (về bản chất thì chẳng khác với lương NET ở trên)

  Trường hợp 2 (chắc là nhiều): Họ ký với bạn lương NET và hàng tháng bạn nhận đúng như vậy. Nhưng họ sẽ đăng ký với cơ quan BHXH mức lương rất thấp và họ sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN,... rất thấp và khi bạn gặp vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, thai sản, thất nghiệp và phát hiện ra sự thật phủ phàng.

  Tóm lại, về bản chất lương GROSS là công bằng và minh bạch nhất. Lương NET chỉ là một term để dễ đàm phán khi tuyển dụng mà thôi.

   hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpiXmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWVb5iFneDh
  hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaYmpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlsbZxsVm6xtg..
 • Khuê Minh's picture
  Khuê Minh
  1432206679

  Về khái niệm của 2 loại lương này tôi nghĩ không cần nhắc lại nữa, bạn có thể tìm hiểu qua google. Tôi chỉ có một số chia sẻ như thế này, Lương Net là lương thực tế và Lương Gross là tổng thu nhập. Hiện nay đa phần các doanh nghiệp tại VN trả lương Net cho người lao động, theo quy định hiện hành về thuế thu nhập khi áp dụng hình thức trả lương Net, dn phải chi trả lương cho người lao động sau khi đã khấu trừ 8% cộng thêm khoản thuế thu nhập cá nhân (đối với người thu nhập cao. Người lao động chủ biết nhận đúng khoản tiền đã ký trên hđ lao động mà không trả thuế thu nhập trên khoảng tiền lương được hưởng. Như vậy trả lương Net sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp vì người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là người lao động chứ không phải Dn. Do đó, nếu doanh nghiệp trả thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì khoản thuế thu nhập đó có thể sẽ không được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp và như vậy sẽ không được khấu trừ. Khoản thiệt hại sẽ rất lớn đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. 

  Tuy nhiên, nếu trả theo lương “net”, người lao động cũng gánh chịu nhiều thiệt thòi. Lý do là lương net sẽ ảnh hưởng đến việc xác định mức đóng bảo hiểm và tính toán các khoản trợ cấp.Lẽ ra, lương để tính mức đóng bảo hiểm và tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động phải được tính trên lương “gross” mới đúng, nhưng thực tế khi đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân cho người lao động thì doanh nghiệp chỉ đóng theo mức lương “net”. Như vậy, nếu trả theo lương “net” thì hình thức này sẽ không đảm bảo được quyền lợi của cả ba bên: người lao động – chủ sử dụng lao động – Nhà nước. Để phù hợp với nội dung của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện nay, thiết nghĩ doanh nghiệp và người lao động nên thỏa thuận để điều chỉnh lại điều khoản về hình thức trả lương trong hợp đồng lao động đã ký bằng cách chuyển từ hình thức trả lương “net” sang hình thức trả lương “gross”.

   hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpiVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWVbZiFneDh
  hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaYmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1wb5hoVm6xtg..
 • Anna Ha's picture
  Anna Ha
  1496203265

  Mình làm sales - thu nhập cũng rất hên xui - nên việc tính lương gross / net mình thấy cũng khá rối, nhất là phần thuế TNCN. Được cái kế toán nhà mình rất dễ thương. Tháng nào "chẳng may" commission của 1 team member nào đó hơi nhiều, kế toán sẽ giúp "tính toán" san đều trong team để bớt phần thuế TNCN. Xong các bạn trong team sẽ chuyển trả lại phần commission này cho team member đó. 

  Theo kinh nghiệm cá nhân, các cty nước ngoài phần lớn đều tính lương gross và có ghi rõ các khoản cty đóng cho nhân viên theo từng tháng rõ ràng. Nên khi nghỉ việc hay tra cứu gì về BHXH đều khá thuận lợi. Các cty VN thi no idea.      

   hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpaSnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmTapyFneDh
  hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqWlZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwaYhwsbA.
 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1496203387

  Thường khi deal lương, mình luôn nói theo mức NET. Các khoản bảo hiểm này nọ thì cty thì đóng cho nhân viên theo đúng quy định là okie.

   hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpaSnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmTap2FneDh
  hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqWlZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • Son Khe Nguyen's picture
  Son Khe Nguyen
  1496204791

  Cách quy đổi từ lương NET sang lương GROSS

  Với những doanh nghiệp trả lương NET cho người lao động, doanh nghiệp sẽ phải quy đổi lương NET sang lương GROSS (Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế) để xác định số thuế TNCN trả thay người lao động. Khoản thuế TNCN trả thay người lao động này doanh nghiệp được ghi nhận và tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN. (Net là Lương thực lĩnh người lao động nhận được, và thuế TNCN doanh nghiệp trả thay người lao động),

  Tại sao khoản tiền thuế TNCN trả thay người lao động trong trường hợp này lại được tính vào chi phí được trừ? Tại điểm 2.37 khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Quy định các khoản chi không được trừ khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp có đoạn: “thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.”

  Tại khoản 4 điều 7 của thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn quy đổi lương NET sang lương GROSS (thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế) như sau:

  Bước 1: Xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi bởi công thức:

  Thu nhập làm căn cứ quy đổi  =  Thu nhập thực nhận  +  Các khoản trả thay  -  Các khoản giảm trừ

  Trong đó:

  + Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (Tiền lương người lao động bỏ túi)

  + Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (Tiền nhà, bảo hiểm nhân thọ, tiền thẻ chơi gôn, thẻ chơi quần vợt,….)

  + Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

  Bước 2: Xác định Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư 111/2013/TT-BTC)

  Bước 3: Xác định thuế TNCN phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư 111/2013/TT-BTC)

  Ví dụ 1: Năm 2014, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông D và Công ty X thì Ông D được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài tiền lương Ông D được công ty X trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông D phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty X chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông D. Trong năm Ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. 

  Các bước quy đổi lương Net sang lương Gross để tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

  Bước 1: Xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi: 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

  Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN): (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

  Bước 3: Thuế thu nhập cá nhân Ông D phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN):

  25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

  Số thuế TNCN Ông D phải nộp: 3,4375 triệu đồng, Doanh nghiệp nộp thay cho ông D, và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

  Ví dụ 2: Giả sử ông D tại ví dụ 1 nêu trên còn được công ty X trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng.

  Các bước quy đổi lương Net sang lương Gross để thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

  Bước 1: Xác định tiền thuê nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi

  - Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):

  31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng

  - Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:

  (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng

  - Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà): (Mục đích để xác định tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

  25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng

  - 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

  35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng

  Vậy tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

  Bước 2: Xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp (Xác định tương tự 3 bước tại ví dụ 1)

  - Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:

  31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng

  - Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):

  (27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng

  - Thuế thu nhập cá nhân phải nộp (theo Phụ lục số 01/PL-TNCN):

  32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng

  Số thuế TNCN Ông D phải nộp: 4,797 triệu đồng, Doanh nghiệp nộp thay cho ông D, và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN. 

  Trích nguồn: http://vaa.com.vn/cach-quy-doi-luong-net-sang-luong-gross/

   hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpaTlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmTa5SFneDh
  hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqWlpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZxbohwsbA.
 • Vợ chồng anh hai mình, anh làm cty cơ khí Đài Loan tại khu chế xuất Tân Thuận lãnh lương NET, benefit rất căn bản. Chị dâu làm cty may mặc có tiếng của Mỹ lãnh lương gross, phúc lợi tốt, đặc biệt các khoản bảo hiểm y tế cho người thân. 2 đứa bé + ba mẹ già đăng ký theo chị dâu để giảm trừ gia cảnh và bớt thuế TNCN (vì anh mình chỉ lãnh lương Net, có đăng ký cũng chả dc gì). Túm lại, cũng tùy vào hoàn cảnh cá nhân để cân nhắc khi deal lương gross / net. Còn độc thân vui tính thì có thể thoải mái hợp đồng lương net cũng được, nhưng khi có gia đình & con nhỏ thì lương gross & các khoản phúc lợi đi kèm là rất hữu ích nhé. 

   hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpaVload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmTbZaFneDh
  hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqWmJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxxaJ9lVm6xtg..
 • Mai Nguyen's picture
  Mai Nguyen
  1497002385

  Thỉnh thoảng lại nghe vỡ quỹ bảo hiểm xh, thấy cũng lo. ko biết khoản BHXH cty vẫn đều đặn trích đóng cho mình sẽ đi đâu về đâu 

   hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpaVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmTbZeFneDh
  hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqWmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZubZpoVm6xtg..

Pages

hZWYl5VnknKVnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...