Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlppikXKZnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Lương Gross hay lương Net có lợi cho người đi làm?

Answer15 hZWYlppikW-clZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlJyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phan Tran's picture
1432109149

Thú thật bao năm nay đi làm em chẳng bao giờ để tâm đến lương Gross hay lương Net. Các công ty em từng làm đều trả lương Net, còn em chỉ quan tâm mức lương mình cầm về nhà là bao nhiêu thôi.

Nhưng vừa rồi em nhận được một offer từ một công ty Việt Nam, công ty này có quy định trả lương Gross. Theo bạn em thì công ty trả lương Gross là một hình thức bóc lột, điều này làm em phân vân quá. Vì thực tế không rành lắm về 2 khái niệm này.

Theo các anh chị Lương Gross hay lương Net thì sẽ có lợi có người đi làm? Giúp em phân biệt rõ hai hình thức trả lương này luôn ạ. Em cảm ơn mọi người. 

Xem thêm:

Answer15 hZWYlppikW-clZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlJyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Tam Nguyen Khanh's picture

  Bạn hiểu nôm na là thế này nhé:

  Lương net: là lương Bạn nhận về, ko cần care các khoản khác.

  Lương Gross: là lương Bạn nhận, trong đó bao gồm 10,5% lương đóng BHXH, BHYT, BHTN dựa trên lương basic, Thuế TNCN và công đoàn nữa.

  Nếu Bạn đàm phán được mức lương Gross sau khi trừ các khoản trên mà cao hơn mức lương NET Bạn kỳ vọng thì coi như 1 yếu tố tích cực Bạn quan tâm hơn tới job đó.

  Thế nhé.

   hZWYlppikXKZnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpiUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlppikXKZnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWVbJqFneDh
  hZWYlppikXKZnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaYl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxvaJxoVm6xtg..

Pages

hZWYlppikXKZnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...