Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thk3GUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Mã HS code là gì?

Answer hZWYm5thk3GUlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eam5ibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
1653293260

Mã HS code là gì?

khi quý khách sở hữu cần phải có xuất nhập khẩu một mặt hàng, vấn đề nhu cầu là xác định mã HS cho hàng hóa một bí quyết chính xác để dự tính trước được mức thuế sẽ cần nộp. Vậy, mã HS là gì và sự hình thành mã HS code?

HS Code là gì?

“HS Code” hay “Hệ thống HS” được định nghĩa là Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, là hệ thống được tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi và mã số để phân loại hơn 98% hàng hóa được kinh doanh trên phạm vi toàn thế giới của Tổ chức Hải quan thế giới – WCO.

Tổ chức Hải quan thế giới (WCO)

Tổ chức Hải quan thế giới (WCO – World Customs Organization) sinh ra năm 1952, mang trụ sở đặt tại Brussels (Bỉ), là một tổ chức liên chính phủ độc lập với mục tiêu thúc đẩy hoạt động quản lý hải quan một cách hiệu quả. Tới nay, WCO sở hữu 183 quốc gia thành viên trên toàn cầu, chiếm đến 98% yêu mến mại quốc tế thế giới

Là một tổ chức quốc tế liên quan đến các vấn đề hải quan, WCO sở hữu nhiệm vụ duy trì hệ thống mã hàng hóa kết hợp quốc tế; quản lý các phương diện công nghệ của WTO liên quan tới Định giá hải quan và phép tắc xuất xứ; định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ trong các vấn đề hải quan.

khi yêu thương mại quốc tế sinh ra, các hoạt động giao lưu yêu mến mại hàng hóa dẫn tới nhu cầu buộc phải tiêu dùng danh mục nhằm xác định tên hàng và cơ cấu phân loại các mặt hàng. Ban đầu, mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ đều sở hữu hệ thống phân loại riêng.

Việc áp dụng các hệ thống phân loại hàng hóa khác nhau của các quốc gia dẫn đến kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, phát sinh các chi phí do nên tóm tắt lại…

Để giải quyết vấn đề này và để tạo thuận lợi cho yêu đương mại quốc tế, Tổ chức Hải quan thế giới đã xây dựng một hệ thống phân loại chung làm cầu nối và hài hòa các hệ thống phân loại hàng hóa khác nhau, hài hòa tên gọi cho hàng hóa, mã hóa hàng hóa bằng các con số, chuẩn hóa đơn vị định lượng đối với các nước và được gọi là Hệ thống hài hòa tóm tắt và mã hóa hàng hóa - Công ước HS. Công ước thông qua tại Brussel năm 1983, sở hữu hiệu lực từ ngày 01/01/1988. Việt Nam phê chuẩn tham gia Công ước HS ngày 06/03/1998 tại quyết định số 49/QĐ-CTN 1998 của Chủ tịch nước. Công ước sở hữu hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 01/01/2000.

Hệ thống mã HS gồm 3 phần:

- Các phép tắc bao quát giảng nghĩa việc phân loại hàng hóa theo HS

- Chú giải phần, chương, phân nhóm

- Danh sách những Nhóm hàng (mã 4 chữ số) và phân nhóm hàng (mã 6 chữ số) được đặt ngay sau chú giải từng phần, chương, nhóm và phân nhóm tương ứng.

Danh mục biểu thuế quan kết hợp ASEAN (AHTN)

AHTN (Asean Harmonised Tariff Nomenclature) – Danh mục thuế quan kết hợp Asean là văn bản pháp lý của cùng đồng các quốc gia Asean thi hành chung Công ước HS về phân loại hàng hóa. AHTN được xây dựng trên sở hữu sở tuân thủ hoàn toàn Danh mục HS ở cấp độ 6 chữ số và được yếu tố tới cấp độ 8 chữ số để các nước ASEAN thống nhất áp dụng trong việc xây dựng danh mục hàng hóa cũng như biểu thuế của từng nước.

AHTN, chi tiết ở cấp độ 8 chữ số được thông qua và chấp nhận về quy tắc vào ngày 01/01/2002 và hoàn thiện đưa ra thực hiện 7 và thứ 8 là của AHTN, tạo thành các phân nhóm Asean (với những điều ước Asean) bao gồm 10.800 dòng thuế thỏa mãn các yêu cầu của các nước Asean vào tháng 4 năm 2004, Trong đó 6 mã số đầu là mã số theo Công ước HS, mã số thứ

Cơ cấu danh mục AHTN bao gồm:

- Danh mục AHTN mang mã số 8 số yêu thích với phiên bản HS mới nhất trong đó có thêm mã số thứ 7 và thứ 8 cho mục đích ASEAN

- Danh mục AHTN và chủ giải bổ sung (Supplementary Explanatory Notes) gọi tắt là chú giải SEN liên quan đến Phân nhóm ASEAN được đưa vào Nghị định thư và là một bộ phận ko tách rời của danh mục AHTN.

Danh mục hàng hóa Xuất nhập khẩu Việt Nam (HS)

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xây dựng trên cơ sở áp dụng hoàn toàn danh mục HS và chi tiết ở cấp độ 8 chữ số hoàn toàn theo danh mục AHTN của ASEAN, và bao gồm hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Việt.

Cấu trúc Danh mục bao gồm:

  • Các luật lệ khái quát giải nghĩa việc phân loại
  • Các chú giải pháp lý của Phần, Chương và Phân nhóm
  • Danh mục yếu tố hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Danh mục yếu tố bao gồm 21 phần, 97 chương (trong đó Chương 77 là Chương dự phòng)

Ý nghĩa của 8 chữ số như sau:

  • 2 ký tự đầu tiên: Chương của hàng hóa
  • 2 ký tự tiếp theo: Nhóm của hàng hóa
  • 2 ký tự tiếp theo: Phân nhóm của hàng hóa (Phạm vi quốc tế)
  • 2 ký tự cuối cùng: Mã hàng hóa (Phạm Vi quốc gia)

Như vậy, mã HS được dùng để khai báo hải quan là mã số hàng hóa được quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu Việt Nam sở hữu hiệu lực tại bước đột phá kê khai. Việc hiểu rõ định nghĩa và bản chất mã HS rất quan trọng trong việc xác định mã HS, tra cứu mã HS.

Với các thông tin kể trên, vi.vncomex.com hy vọng độc giả và quý doanh nghiệp biết được mã hs là gì?

Answer hZWYm5thk3GUlZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eam5ibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thk3GUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...