Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Mãi là kế toán quèn nếu không có trình độ tiếng Anh?

Answer4 hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTm52SiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hoang Dang's picture
1457002837

Tôi có cô bạn đồng nghiệp làm kế toán cũng 5-6 năm nhưng không ổn định vì nhảy công ty quá nhiều do mức lương thấp. Yêu cầu công việc ở đâu thì cũng đòi hỏi trình độ ngoại ngữ nhưng cô ấy lại kém tiếng anh, năng lực công việc cũng không có gì nổi trội. Đi làm 1 thời gian lại nhảy nơi khác nhưng ở đâu cũng ko vượt qua mức lương 4-5 triệu. 

Cô ấy quan niệm chỉ có đi làm KT công ty nước ngoài mới cần tiếng anh, còn làm kế toán công ty VN thì không cần nhưng rút cuộc chuyển việc mãi thì mức lương cũng không cao hơn được. Các anh/chị trong ngành tài chính kế toán nghĩ sao về vấn đề này? 

Answer4 hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WTm52SiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Khanh Nguyen's picture
  Khanh Nguyen
  1457152985

  em nghĩ học một khóa ngắn hạn tiếng Anh chuyên ngành kế toán là ổn thôi mà.

   hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJaWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeTbpmFneDh
  hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiWmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZwbZ1sZ1VvtrI.
 • Tran Phuong's picture
  Tran Phuong
  1459308950

  Nếu cô ấy cứ quan niệm như thế thì mãi cũng lẹt đẹt vậy thôi. Thời đại hội nhập làm ăn với các công ty nước ngoài nhiều. Kiểu gì kế toán cũng gặp các hóa đơn chứng từ bằng tiếng anh, sẽ thế nào nếu mù tịt về thuật ngữ kế toán? Ngoại ngữ cũng là 1 kỹ năng cần thiết và là lợi thế để tiếp cận đến cơ hội nghề nghiệp và mức lương hấp dẫn hơn.

   hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJiWload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeVbpaFneDh
  hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiYmZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtaZtraVVvtrI.
 • Ngọc Vu's picture
  Ngọc Vu
  1514198152

  Đến thời đại này rồi thì mình thấy ngành nghề nào cũng cần ngoại ngữ. Nó là phương tiện giúp mình thăng tiến nhanh hơn, hoặc chí ít là điều kiện để người ta xét đến việc thăng chức. 2 người có thể không cùng xuất phát điểm, nhưng chỉ cần có thêm 1 ngoại ngữ sẽ là ưu thế cho mình đấy. Đâu thể cứ đóng băng mình trong một cái giếng nhỏ phải không?

   hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpmXnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmWb5yFneDh
  hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqZmpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdpap5ubFVvtrI.
 • Hoang Kim's picture
  Hoang Kim
  1575002972

  Chỉ cần học giỏi T.A là cũng có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp của mình. Mình học bên tt Anh ngữ ICES nơi giảng dạy giao tiếp vô cùng tâm huyết. Không đơn giản là dạy, mà thầy cô còn truyền cho các bạn khả năng cảm thụ ngoại ngữ, sự đam mê và biến nó thành ngôn ngữ thứ hai luôn. Những gì mình học hôm nay không những đem lại kết quả cho hiện tại, mà tương lai nó còn đem lại nhiều thành quả hơn mình tưởng ák. Bạn alo sđt trường hỏi xem nha. 0913.335.203

   hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqXl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXb5eFneDh
  hZWXnZ1nmW6XmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KampWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZuaJpsZlVvtrI.
hZWXnZ1nmW6XmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...