Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

"Mánh" của dân Tài chính!

Answer4 hZWYmJRkkXGVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qYlpyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ho Thanh Lam's picture
1371484192

Một chuyên viên tài chính đi vào phòng tín dụng của ngân hàng New York City. Anh trình bày rằng sắp sửa đi châu Âu công tác khoảng 2 tuần và muốn vay ngân hàng 5.000 USD. 
Nhân viên phòng tín dụng nói rằng ngân hàng cần một tài sản đảm bảo cho món vay đó. Chuyên viên nọ liền đưa chiếc chìa khóa xe hiệu BMW của mình đang đỗ ở trước cửa ngân hàng làm vật thế chấp.
Sau khi mọi thủ tục kiểm tra chiếc ôtô đã hoàn thành, ngân hàng chấp nhận cho chàng chuyên viên vay 5.000 đôla với tài sản đảm bảo là chiếc xe đắt tiền kia. Một nhân viên đã lái chiếcBMW vào garage của ngân hàng.
Hai tuần sau, chuyên viên nọ trở lại ngân hàng và trả 5.000 USD đã vay cộng với khoản lãi suất vay là 15,41 USD. Nhân viên phòng tín dụng nhìn anh chàng và nói: “Ngân hàng chúng tôi rất vui lòng khi phục vụ anh, kết quả giao dịch đã thành công tốt đẹp, nhưng chúng tôi cũng có một số thắc mắc. Trong khi anh đi công tác, chúng tôi đã kiểm tra lại lý lịch của anh và phát hiện anh là một tỷ phú. Điều mà chúng tôi băn khoăn là tại sao anh chỉ vay có 5.000 đôla?”.
Chàng chuyên viên rất điềm tĩnh trả lời: “Thế tôi xin hỏi anh có thể tìm được chỗ nào ở thành phố này cho gửi xe trong vòng 2 tuần với giá chỉ 15 đôla?”.

Answer4 hZWYmJRkkXGVmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qYlpyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • ton truong's picture
  ton truong
  1371627229

  Giống vị khách thông minh này: http://www.youtube.com/watch?v=rEt9EtDcxQw

   hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTm5yRlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWaZaZWFneDh
  hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZeclJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtqap9oVm6xtg..
 • Tung Vu's picture
  Tung Vu
  1371705979

  Chuyện đọc thấy hay hay nhưng không hợp lý. Có lẽ nó chỉ là một câu chuyện được viết ra bởi một người chưa từng là tỷ phú. Một tỷ phú không thể vì kiếm chỗ gửi xe giá rẻ mà làm như vậy. Tỷ phú chắc chắn đã có chỗ để xe. Tỷ phú không cần phải lo chuyện gửi xe khi đi công tác. Thời gian của tỷ phú là tiền bạc, không thể tiêu tốn cho thủ tục vay/trả ở ngân hàng chỉ để gửi xe giá rẻ. Ngân hàng cũng không có chỗ để giữ xe. Nếu khách hàng thế chấp nhà thì ngân hàng mang về kho cất luôn sao?


   hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTm5yUnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWaZbJyFneDh
  hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZecl5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpxcJhtVm6xtg..
 • Tuyet Nguyen's picture
  Tuyet Nguyen
  1371613792

  Admired!

   hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTm5uaload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWaYcpaFneDh
  hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZebnZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtqbJ9pVm6xtg..
 • Nguyen Thanh's picture
  Nguyen Thanh
  1598942296

  Bài viết hay. Trở thành nhân viên tài chính xuất sắc bằng việc tìm hiểu ngay website: https://www.jeff-app.com/vn/

   hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTa5yFneDh
  hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWlpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpva5hpZ1VvtrI.
hZWYmJRkkXGVmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...