Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tjmmqdlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Muốn tăng cổ phần sau khi đã kinh doanh được 1 thời gian thì cách tính như thế nào?

Answer hZWXn5tjmmqdlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmZuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thao Nguyen's picture
1565262012

Cách đây 2 năm, em và 1 người bạn có góp vốn để kinh doanh 1 cửa hàng thời trang với tỷ lệ góp vốn 35% và 65%. Hiện nay em muốn tăng tỷ lệ góp vốn từ 35% lên 40% nữa. Thì em muốn hỏi, em muốn tăng thêm 5% thì tính dựa trên những tiêu chí nào? và tính ra sao?

Em có đi tham khảo thì có ý kiến cho rằng 5% sẽ tính dựa trên ( tổng số tiền chi hàng tháng trong vòng 2 năm qua) x 5%.

Anh/chị cho em xin ý kiến với ạ. Tính như thế nào là đúng ạ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Answer hZWXn5tjmmqdlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmZuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5tjmmqdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...