Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVilm-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên tổ chức liên hoan chia tay khi nhân viên nghỉ việc?

Answer2 hZWYmJVilm-Vk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlpqViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyen Minh Chau's picture
1603341258

Bộ phận mình quản lý trong 2 tháng liên tiếp có 2 nhân viên nghỉ việc. Mình đang băn khoăn có nên tổ chức liên hoan chia tay nhân viên không? Buổi đó như là để cảm ơn sự đóng góp, cống hiến của nhân viên trong công việc, chúc cho họ ấy thành công về sau. Mặt khác, mình cũng có suy nghĩ rằng nghỉ việc là ảnh hưởng tới công việc chung, là ảnh hưởng tới người khác vì họ phải đảm nhiệm thêm công việc của người nghỉ nên không cần thiết phải tổ chức liên hoan- suy nghĩ này chắc mình bị ảnh hưởng từ văn hóa của người Nhật vì công ty mình đang làm là công ty Nhật. Nhưng nếu cứ làm theo cách của người Nhật, sau này có gặp lại các nhân viên đó, chị em cũng khó có thể nhìn mặt nhau...Mình nên làm gì trong trường hợp này?

Answer2 hZWYmJVilm-Vk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlpqViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Mai Nguyen's picture
  Mai Nguyen
  1604978729

  Cty mình làm thường có 1 ngày tổ chức ăn chơi nhảy múa cuối tháng để gắn kết mọi người trong cty với nhau. Thường trong buổi liên hoan này sẽ có thêm phần chào đón thành viên mới, sinh nhật nhân viên trong tháng và gửi lời cám ơn các bạn đã đồng hành với cty trong tháng ngày vừa qua. 

  Các bạn xin nghỉ mọi người cũng thấy đucợ trân trọng hơn, lâu lâu vẫn về đến cty tham gia các hoạt động khác. 

  Bạn có thể suy nghĩ để tổ chức các buổi liên hoan như vậy nhé!!!

   hZWYmJVilm-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5iYl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJVilm-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KVcJeFneDh
  hZWYmJVilm-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OYm5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZubZpoVm6xtg..
 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan
  1605587440

  Bạn cần phải làm rõ: nếu những người này nghỉ thì có kế hoạch tuyển người mới thay thế không, hay là những người còn lại phải ôm thêm việc của những người nghỉ kia?
  Theo mình-nếu điều kiện cho phép cứ tổ chức, thậm chí tổ chức rồi share kinh phí (tùy tình hình lương ai sẽ chịu nhiều hơn). 
  Buổi này sẽ là buổi tri ân, cảm ơn các bạn kia, đồng thời để các bạn còn lại vui vẻ, hình dung công việc sắp tới. Vì bạn không thể giấu những người còn lại được.


   hZWYmJVilm-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5mSl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJVilm-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KWapeFneDh
  hZWYmJVilm-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OZlZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
hZWYmJVilm-Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...