Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmGqak5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên chuyển vào Nam làm việc?

Answer hZWYlpRnmGqak5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5iViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Vũ Linh's picture
1557225253

Chào mn,

Hiện tại em đang làm Tư vấn tài chính doanh nghiệp (Investment Banking) trong 1 công ty chứng khoán tại Hà Nội đã được gần 1 năm. Em có background cũng khá ổn. Đây là công việc đầu tiên của em nên em không có nhiều  thước đo để so sánh nhưng số việc mà em được giao theo em đánh giá là khá ít. Em không ngại làm việc vặt nhưng thực sự đã gần 1 năm nhưng em chưa được làm gì nhiều, đa phần chỉ làm việc vặt (lấy thư từ và giữ hồ sơ,...), quy trình cũng khá chậm chạp và mọi người cũng không thực sự chỉ dạy cho em. Vì thế sau khi đã có chút tích lũy, em cũng đang có ý định vào nam để trải nhiệm môi trường mới, độc lập và mang đúng nghĩa là "làm việc" hơn. 

Em khá băn khoăn vì không biết môi trường miền nam như thế nào và liệu em đang ở miền bắc thì sẽ xin việc ở miền nam như thế nào hay là phải vào miền nam khi đang tay trắng rồi mới xin việc dần. Mong mọi người giúp em ạ

Em cảm ơn ạ

Answer hZWYlpRnmGqak5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5iViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpRnmGqak5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...