Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên làm việc tại công ty “gia đình trị”?

Answer7 hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVnJWYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phuong Thao's picture
1474018434

Chào mọi người, hiện nay ngày càng nhiều các công ty, doanh nghiệp phổ biến tình trạng “cả gia đình làm quan” rồi “con tiếp quản ngôi vị của cha”. Tôi đang phân vân không biết liệu một doanh nghiệp xuất hiện vấn đề này thì chúng ta - những người đang tìm một công ty để đầu quân phải làm thế nào? Tránh những công ty ấy ra hay chấp nhận làm dưới “chế độ gia đình trị” ấy? Mọi người cho tôi ý kiến với nhé! 

Answer7 hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WVnJWYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tran My's picture
  Tran My
  1474019074

  Chào bạn, theo mình thì cũng tùy theo nhu cầu của bạn và chất lượng đào tạo của công ty đó như thế nào. Vì thật ra, có những công ty gia đình trị như bạn nói vẫn có rất nhiều công ty rất tốt và chất lượng đạo tạo rất chuyên nghiệp Ví dụ như tập đoàn Samsung, một công ty gia đình trị lâu năm và độ nổi tiếng thì không cần bàn cãi. Với những người dân Hàn Quốc, nếu con cái của họ mà được làm trong tập đoàn này, họ cảm thấy tự hào mà đi khoe với mọi người nhiều hơn là bạn làm việc trong chính phủ hay những ngành nghề nào khác nữa đấy.

  Vậy mới nói, cái chính là bạn chọn điều gì, bạn chọn lương cao, thăng tiến hay chất lượng đào tạo, họi hỏi kinh nghiệm,... Đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và bạn mới chình là người quyết định cho bản thân mình. 

   hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnZiVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmiVbZqFneDh
  hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpmYmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtcZhtbVVvtrI.
 • Huynh Nguyen's picture
  Huynh Nguyen
  1492402475

  Chào bạn, tôi nghĩ là không bạn à. Làm việc bạn cần sự thăng tiến và công bằng. Nhưng khi bước vào công ty "gia đình trị" như vậy thì những mục tiêu bạn đặt ra sẽ khó mà thực hiện được lắm. Đó là ý kiến cá nhân của tôi khi chứng kiến những người bạn xung quanh của mình. 

  Chúc bạn thành công nhé!

   hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpWTmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmSa5mFneDh
  hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqVlpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1qcJ1rVm6xtg..
 • Trang Trịnh's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Trang Trịnh
  1492402754

  Tùy thuộc vào định hướng của bạn là như thế nào thôi. Bạn đặt vấn đề gì lên hàng đầu, lương thưởng hay thăng tiến?

  Cá nhân tôi thì không mong muốn làm việc trong môi trường đó vì tôi chọn con đường sự nghiệp rõ ràng của mình. Quyết định nằm trong tay bạn nhé!

  Chúc bạn may mắn.

   hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpWTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmSa5qFneDh
  hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqVlpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJtqVm6xtg..
 • Vũ Minh Hải's picture
  Vũ Minh Hải
  1493961262

  Theo mình thì ko nên làm tại các Cty kiểu này.

  Thời buổi này, tìm việc làm  đâu có khó khăn người tìm việc có nhiều sự lựa chọn.

   hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpWXmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmSb5mFneDh
  hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqVmpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm5pappmVm6xtg..
 • Daniel Nguyen's picture
  Daniel Nguyen
  1494130391

  Theo tôi việc lựa chọn làm việc ở một công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất là mục tiêu bạn muốn đạt được khi làm việc trong công ty đó là gì. Yếu điểm lớn nhất của một công ty gia đình trị là sự thăng tiến và công bằng sẽ không được bảo đảm so với những công ty khác. Ngược lại, công ty gia đình trị thường có sự phát triển bền vững, ít tranh chấp, bè phái hơn so với những công ty thông thường.

  Ngoài ra còn tùy thuộc vào đặc thù công việc của bạn để lựa chọn công ty, nếu bạn là chuyên viên kinh doanh thì nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm các đơn hàng, mang lại doanh thu trong công ty. Tuy nhiên, nếu bạn là chuyên viên pháp chế như tôi, nhiệm vụ là đảm bảo hoạt động của công ty luôn ổn định và đúng pháp luật thì làm việc ở một công ty gia đình trị sẽ dễ dàng hơn so với một công ty mà ban lãnh đạo, hội đồng quản trị, ban giám đốc liên tục đấu đá nhau.

  Xét về khía cạnh quy mô thì các công ty gia đình trị có quy mô lớn, có tên tuổi họ hiểu rõ yếu điểm của mình nên họ cũng rất chú trọng vào việc đảm bảo sự công bằng và thăng tiến cho các cá nhân khác thì họ mới phát triển được. Còn các công ty quy mô nhỏ thường sẽ không coi trọng vấn đề này và viễn cảnh một ngày bạn bị sa thải vì một lý do ngẫu hứng nào cũng rất có thể xảy ra. Do đó, trên phương diện quy mô tôi cho rằng nên làm việc tại các công ty gia đình trị có quy mô lớn, chú trọng đến truyền thông và pháp luật.

   hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpWXnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmSb52FneDh
  hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqVmpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZta5xqbFVvtrI.
 • Giap Kieu's picture
  Giap Kieu
  1606984901

  Theo quan điểm cá nhân của mình thì KHÔNG NÊN đầu quân cho Cty gia đình trị chút nào, trừ khi không còn chỗ nào để đi... Mình cũng đang gặp phải vấn nạn này! và đang tìm cách chia tay sau 06 tháng. thực sự khó mà chịu đựng được khi mà NHIỀU KHI KHÔNG BIẾT ĐÂU MỚI LÀ QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG! Thân.

   hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qSm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXapuFneDh
  hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OalZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmltaJ5nVm6xtg..
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1611896736

  Theo mình thì làm việc ai cũng chọn môi trường, trong đó có các yếu tố về lương bổng, văn hóa, thăng tiến, điều kiện thuận tiện với hoàn cảnh gia đình ... 

  Những yếu tố đó ở đâu cũng có, chỉ khác nhau ở mức độ và bản thân chúng ta thì mỗi người chấp nhận ở mức độ nào.

  Và như vậy thì Cty gia đình cũng có, và nó có đặc thù là thường việc quản lý cũng phải là của gia đình họ. Đó là điều bình thường và nó rất thông thường.

  Tuy nhiên, những vấn đề đó nó lại tùy thuộc vào trình độ, kiến thức, nhận thức ... của người Chủ mà DN đó thoáng hay nhặt, có cơ hội cho người ngoài hay không.

  Đa phần ý kiến đều chỉ cảm nhận 1 khung, đó là gia đình thì chỉ truyền nối trong gia đình.

  Nlđ cùng làm chung 1 việc cùng trình độ, giới tính, thu nhập ... nhưng mỗi người mỗi tính thì Cty gia đình cũng vậy, thậm chí Cty Nhà nước cũng vậy.

  Hãy hình dung quán ăn nhà hàng thì sẽ rõ. Cũng như nhau nhưng có nơi thì khách đông, đắt khách phục vụ không kịp, có nơi thì đìu hiu. Đó cũng là do sự khác biệt của người quản lý, người Chủ về các yếu tố như đã nêu trên mà ra.

  Và theo thời gian thì trong những gia đình ấy cũng có người sẽ làm quản lý có tính khác nhau.

  Vậy ta nên/không nên làm cho Cty gia đình hay lựa chọn môi trường làm việc phù hợp cho dù nó là Cty gì? Lựa chọn bằng cảm nhận thực tế hay bằng dị ứng?

  Ý kiến mang tính cá nhân.

   hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5qalIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KXcpSFneDh
  hZWYl5hjl3GVl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OanZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
hZWYl5hjl3GVl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...