Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nghề làm ...phụ nữ

Answer6 hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yXlpqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Pham Anh's picture
1397098898

Tự dưng tức cảnh sinh tình mà nghĩ làm phụ nữ đúng là một nghề kiếm tiền, cũng phải học hành đàng hoàng và trang bị kỹ năng nghề nghiệp đầy mình mới thành công được.

Chồng là khách hàng retainer. Hợp đồng ký mỗi năm một lần. Trả tiền hàng tháng. Dịch vụ thì yêu cầu đủ thứ không tên, từ nhỏ tới to, từ chiến lược cho tới thực thi. Lại thêm độc quyền, một agency chỉ có một khách hàng thôi. Agency cũng phải bảo vệ khách hàng retainer hết mình. Tuy tính giá vừa phải, nhưng kiếm được một khách hàng kiểu này là đủ sống cả năm rồi. Ngày cưới là phải làm evaluation report để coi có ký tiếp hay không, giá mới cập nhật thế nào. Trong quá trình thực hiện, khách hàng có đòi hỏi gì agency cũng nghĩ cách đáp ứng nếu có thể, nhưng chuyện đáp ứng đó chả ảnh hưởng gì tới bản chất của agency cả. Chồng không thích vợ mặc đồ này, nấu món này... thì cứ việc, ta sẽ điều chỉnh, nhưng bản thân ta vẫn thế thôi.

Bồ là khách hàng pitching. Căng thẳng,hồi hộp nhưng đầy hấp dẫn. Thắng thì vui, thua thì mệt. Ai mới vào nghề cũng thích đi pitching. Ai vào lâu rồi thì làm retainer cho nó ổn định. Ai ham thì làm cả hai, chỉ sợ đuối sức thôi. Ai yên phận thì chỉ khi nào có project hấp dẫn thực sự mới pitching thôi.

Nhưng dù gì thì khách hàng vẫn cứ là khách hàng, agency vẫn cứ là agency. Dù chiều khách hàng hết lòng, nhưng không có khách hàng này ta kiếm ngay khách hàng khác. Chả việc chi ngồi đó than thân trách phận cho mệt người.

Answer6 hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yXlpqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tam Nguyen's picture
  Tam Nguyen
  1397102186

  Dễ thương quá chị ơi :)
  Có vài thuật ngữ chuyên ngành 'retainer, pitching' em hổng hiểu hết, nhưng đọc xong 'mô tả công việc' của nghề này, thấy cũng thú vị, thoải mái & yêu phụ nữ ;-)

   hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlpSanYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGRcp2FneDh
  hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKUnZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxtaZlpVm6xtg..
 • Phuong Thao's picture
  Phuong Thao
  1397104830

  Thích nhất câu cuối "... không có khách hàng này ta kiếm ngay khách hàng khác" nhưng không mấy agency làm được phải không chị. Có những khách hàng sẽ "ăn đời ở kiếp" với agency cơ mà, nên đôi lúc agency phải chịu những thiệt thòi, nhẫn nhịn và đáp ứng những yêu cầu vô điều kiện nhằm chiều lòng khách hàng đó là bí quyết giữ khách hàng lâu dài.  

   hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlpWRl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGSaZeFneDh
  hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKVlJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1waZdlVm6xtg..
 • Ha Ngo Xuan's picture
  Ha Ngo Xuan
  1397803492

  cần làm điều gì để giữ được khách hàng lâu dài? 

   hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlpaTnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGTa5yFneDh
  hZWYm5pmlmudlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKWlpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
 • Đọc xong bài viết của chị, em phải cố gắng điều chỉnh một số hành vi của mình, nếu không Agency của em đi kiếm Retainer mới thì nguy. Cảm ơn bài viết của chị, rất hay và hữu ích ah.

   hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlpuamYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGYcpmFneDh
  hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKbnZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlqap9tVm6xtg..
 • Phuong Le's picture
  Phuong Le
  1401275468

  Quá hay và trí lý!

   hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlpySl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmGZapeFneDh
  hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpKclZWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm5ob5xuVm6xtg..
 • Pearl Blue's picture
  Pearl Blue
  1441341199

  sâu sắc và thực tế! Tks :)

   hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUm5aXlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmaTb5SFneDh
  hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpeWmpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdoappXb7Cx
hZWYm5pmlmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...