Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nghỉ việc cuối tháng 12 có được lãnh lương tháng 13 hay không?

Answer17 hZWXnplkknGdlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTmZqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Oanh Tang's picture
1322471659
Answer17 hZWXnplkknGdlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTmZqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Hoa Đặng Thị's picture

  Theo mình việc này Oanh nên hỏi phòng nhân sự hoặc phụ trách nhân sự của công ty thì sẽ rõ nhất.
  Theo mình Luật có yêu cầu các cty phải trả tháng lương thứ 13. Thông thường nếu người lao động đã làm việc được trên 1 năm tại công ty thì năm đó người lao động phải được trả đầy đủ tháng lương thứ 13 nếu chưa đủ thì tính theo tỷ lệ doanh nghiệp phải trả. Kỳ trả lương tháng 13 trùng với kỳ tháng 12.

   hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnJyZhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGeZcYae3-A.
  hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJicnISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalmlraYhwsbA.
 • Hung Tran's picture
  Hung Tran
  1322638687

  Mình không làm bên Hành chính - Nhân sự, nhưng mình được biết vài người bạn đã rơi vào trường hợp bạn hỏi, kết quả họ không được thưởng tháng 13, mình thấy 2 ý kiến của bạn Manh Toan Nguyen rất đáng để tham khảo

   hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnZiZhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGiVcYae3-A.
  hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJmYnISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBammZua4hwsbA.
 • Ngan Nguyen's picture
  Ngan Nguyen
  1322710065

  Dear Oanh,
  Mình vô tình đọc được topic này và ko ngờ là nó dài như vậy. Theo chị Thanh và một số bạn đã đề cập, và nếu như trong hợp đồng lao động của bạn hay Nội quy công ty có đề cập, thì lương tháng 13 hoàn toàn tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và performance của người lao động. Mà như chúng mình đều biết thì KHI NÀO thực hiện việc đánh giá năng lực nhân viên cuối năm và khi nào biết KẾT QUẢ KINH DOANH (báo cáo Lãi lỗ) của công ty . Vậy nếu đằng thẳng theo quy định thì việc bạn nghỉ việc trong thời gian này là rất khó có khả năng được nhận tháng lương thứ 13 (kể cả là tính theo pro-rata). Tuy nhiên, trên thực tế, tùy theo quy mô của doanh nghiệp, cũng như sự flexibility của CEO, mình vẫn thấy có nhiều người được nhận tháng 13.

   hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnZuZhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGiYcYae3-A.
  hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJmbnISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalWdwbYhwsbA.
 • Thao Nguyen's picture
  Thao Nguyen
  1323238049

  Nghỉ việc cuối tháng 12 có được lãnh lương tháng 13 hay không tùy thuộc vào các yếu tố: quy định sổ tay lao động của công ty, điều khoản trên hợp đồng lao động ký kết, thời điểm trả lương tháng 13 ( lương tháng 13 thực tế là khoản thưởng cuối năm tùy thuộc theo lợi nhuận kinh doanh trong năm..) và cả chính sách nhân sự có linh động hay không...

   hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKXlZiXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImWCVb4ae3-A.
  hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmZGYmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamWZuaIhwsbA.
 • Khôi Phan Khắc's picture

  Nếu đã công tác ở cty được gần năm thì tuyệt đối ko nên manh động vào tháng 12. Trừ khi offer mới đủ hấp dẫn để bạn ko màng đến lương tháng 13, còn ko thì hãy án binh bất động hì 

   hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZqZmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CXcZqFneDh
  hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GanJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1sbJ9qVm6xtg..
 • Le Huy Tan Khoa's picture
  Le Huy Tan Khoa
  1546417645

  trong truong hop, nha hang buoc phai dong cua do tinh hinh kinh doanh kem vao 31/12, cac nhan vien phai nghi viec. khi do thang luong 13 se Xu ly nhu the nao doi voi truong hop doanh nghiep dong cua vao 31/12?

   hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuUnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYbJyFneDh
  hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5Gbl5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqbZ9rZ1VvtrI.
 • Van Hai's picture
  Van Hai
  1546569484

  Không được gì đâu ạ nếu k thích thì out đi đừng làm mất thời gian của nhau bạn nhé 

   hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZuVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CYbZeFneDh
  hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GbmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm5oaZ5tVm6xtg..

Pages

hZWXnplkknKUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...