Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhà tuyển dụng kéo dài thời gian cho Offer

Answer3 hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aVm5SXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hoa Ninh's picture
1552016830

Hi mọi người, 
Em đang gặp một vấn đề nan giải. Chuyện là em đi phỏng vấn 3 công ty X, Y, Z. Hai công ty đã offer rồi nhưng em đã từ chối vì muốn nhận việc ở công ty Z. Tuy nhiên sau 02 tuần phỏng vấn vòng 02, công ty Z cứ chần chừ mãi mà không đưa ra offer. Trong 02 tuần thì nhân sự bên này có gọi điện cho em báo bổ sung hồ sơ và hỏi em chừng nào đi làm được. Hôm qua em vừa gọi điện hỏi thì nhân sự bảo còn thiếu một chữ ký cuối cùng để cho em offer. 

Mọi người có từng gặp trường hợp vậy không :( Giờ người với người khó tin nhau lắm mà em nghe xong buồn quá. 

Answer3 hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aVm5SXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Hoa Ninh's picture
  Hoa Ninh
  1552017085

  Em nên có viết thêm một email để xin kết quả phỏng vấn không ?

   hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyXmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZb5mFneDh
  hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GcmpeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqbpppbVVvtrI.
 • Mình cũng đang gặp trường hợp như bạn n. Bên kia cứ hẹn mãi k đưa ra offer. 

   hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyXmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZb5qFneDh
  hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GcmpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmprappuZFVvtrI.
 • Pham Hang's picture
  Pham Hang
  1553675111

  Theo mình thì việc họ chần chừ đưa ra offer có 2 lý do:

  - Lý do đầu tiên có thể như bạn nói là do quy trình bên đó cần đầy đủ hồ sơ, chữ ký của các bên liên quan nếu không nhân viên tuyển dụng "lãnh đủ".

  - Thứ 2 có thể bạn chưa phải là ứng viên tiềm năng nhất, họ vẫn còn phân vân nên tuyển bạn cho vị trí đó hay không. Do vậy họ sẽ kéo dài để không tuột mất bạn khi họ vẫn chưa tìm được người ưng ý nhất.

  Tuyển dụng là quá trình mà cả 2 bên đang "rao bán" sản phẩm của nhau. Nếu sản phẩm bạn đưa ra với cái giá đó chưa đủ hấp dẫn thì họ sẽ chần chừ lựa chọn thêm. 

  Thay vì chờ đợi thì bạn nên tìm thêm vài cơ hội khác vì ngoài kia cá lớn còn nhiều. 

  Chúc bạn sớm tìm được công việc ưng ý. 

   hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZyZmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CZcZiFneDh
  hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GcnJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpaZprVm6xtg..
hZWXnJdllXCWlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...