Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVilnGXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhân tài ẩn giấu cũng không chơi một mình

Answer1 hZWYmJVilnGXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVl5abiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phùng Thảo's picture
1603781859

Dù không theo dõi bộ Tam Quốc Chí, ắt hẳn ai cũng từng nghe qua tên Gia Cát Lượng, vị quân sư tài ba dưới trướng Lưu Bị. Trước khi đi theo phò tá Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã có một khoảng thời gian “không truy cầu danh vọng, ẩn mình nơi thanh vắng”. 

 
Những tưởng nho sĩ thời xưa ẩn cư là sẽ tìm đến chốn rừng sâu, một lòng thoát tục làm bạn với thiên nhiên. Nhưng Gia Cát Lượng lại là người ở ẩn mà chí “không ẩn”, ông kết giao với các danh sĩ trong vùng. 

Thiên hạ bấy giờ không biết nhiều về tài năng của Gia Cát Lượng, nhưng ông cũng chẳng cần đi rêu rao khắp nơi rằng mình là đệ nhất quân sư, chỉ cần tìm đúng người tin là đủ. Đó là Từ Thứ và Thủy Kính tiên sinh (Tư Mã Huy), những nhân tài mà Lưu Bị tín nhiệm. Cả hai đều công nhận tài năng của Gia Cát Lượng và tình nguyện tiến cử ông cho Lưu Bị.

Từ Thứ là nhân vật mưu lược, tài trí hơn người, nhưng đứng trước Gia Cát Lượng vẫn tự nhận mình “như ngựa so với kỳ lân”, “như quạ so với phượng hoàng”. Còn theo Thủy Kính tiên sinh, "Tài của Gia Cát Lượng phải được ví với Lã Vọng làm nên cơ nghiệp 800 năm của nhà Chu và Trương Lương làm nên cơ nghiệp 400 năm của nhà Hán”. 

Vị quân chủ họ Lưu ấy vô cùng tin tưởng vào mắt nhìn người của Thủy Kính tiên sinh, liền hỏi thăm nơi ở của hiền tài, rồi ba lần hạ mình tới lều cỏ mời Gia Cát Lượng rời núi.

Ngày nay chúng ta may mắn hơn nhiều vì nhờ sự xuất hiện của Internet mà khoảng cách địa lý không còn là trở ngại quá lớn nữa, nên việc networking cũng trở nên dễ dàng. 

Jacob Erlick (Pricing Analyst, Texas) đã từng mơ ước được làm việc tại Southwest Airlines từ rất lâu đến nỗi anh không thể nhớ là bao lâu. Anh nộp đơn ứng tuyển các vị trí thực tập và toàn thời gian, tuy nhiên không có kết quả. 

Nhưng qua mỗi cuộc phỏng vấn, anh kết nối với từng nhân viên và nhà tuyển dụng của SouthWest trên LinkedIn. Sau một thời gian sử dụng, tính năng “People You May Know” đề nghị anh kết nối với một nhà tuyển dụng từ SouthWest có bạn chung với mình trong danh sách bạn bè LinkedIn. Anh gửi lời mời kết bạn cho cô và được chấp nhận. Tình cờ cô cũng đang tìm kiếm ứng viên có chuyên môn tương tự nên hỏi liệu anh có thời gian để trao đổi về một cơ hội việc làm mới hay không. 

Ngày 27/8/2012, Jacob chính thức gia nhập SouthWest.

Bản thân hiểu được tài năng của mình cũng rất tốt, nhưng phải biết cách networking thì tài năng mới phát triển và mang lại giá trị được.

Từ tháng 9/2019, Anphabe trở thành đối tác chính thức của Linkedin tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu nhà tuyển dụng đột phá, vui lòng liên hệ Anphabe Team:

* Hotline:   (84) 98 865 7881 hoặc
                    (84 28) 6268 2222, ext. 107   
* Email:  huong.ha@anphabe.com  

Answer1 hZWYmJVilnGXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVl5abiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJVilnGXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...