Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmG2ZlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhân viên IT trong các cty HQ thực sự làm những việc gì ?

Answer1 hZWYlpRnmGqYlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
John Smith's picture
1554526662

Mình đang tính nộp hồ sơ vào các cty HQ nhưng thấy họ ghi tuyển dụng là :

- Có 1 năm kinh nghiệm làm trong các cty HQ

- Quản trị server, switch, mạng CCTV, BPX

- Cài đặt máy tính, máy in, đổ mực, hệ thống mạng,..............

Bản thân mình thừa khả năng biết cài đặt máy tính, nhưng ngoài ra những cái khác trong số cái trên mình chưa bao giờ làm. Tất nhiên là nếu vào làm rồi mình tự học, tự nghiên cứu, xem người ta làm thì chắc làm được thôi. Trước đây mình chỉ toàn làm lập trình phần mềm, lập trình web, tự động hóa về điện. Thì mình phân vân muốn tham khảo các bạn xem là ở trong các cty HQ khi vào làm thì có thực sự là mình phải làm như những gì họ yêu cầu không ?

Answer1 hZWYlpRnmGqYlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lam Le's picture
  Lam Le
  1555038175

  Yêu cầu: 1 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty HQ, là vấn đề:)

   hZWYlpRnmGqYlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2Sload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmGqYlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CaapaFneDh
  hZWYlpRnmGqYlZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdlZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdpb5tpVm6xtg..
hZWYlpRnmG2ZlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...