Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnmG2UlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Pháp chế doanh nghiệp, nên bắt đầu từ đâu?

Answer1 hZWYlpRnmG2UlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlpmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
thanh le's picture
1556283723

Em chào các anh chị. Mọi người cho em hỏi em bắt đầu chuyển sang làm pháp chế (trước đây em có 5 năm làm ngành khác), thì nên lựa chọn làm cho công ty lớn chuyên về sản xuất ở khu công nghiệp, nơi mà có thể đụng tới nhiều vấn đề pháp lý nhưng không sâu, hay nên bắt đầu luôn với 1 công ty đặc thù ngành(ví dụ tài chính) thì để học luôn về 1 mảng pháp chế ngành cụ thể (ở đây là pháp chế ngành tài chính ngân hàng).
Cảm ơn các anh chị đã đọc, mong nhận được chia sẻ từ mọi người.

Answer1 hZWYlpRnmG2UlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlpmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1556935765

  Theo ý kiến cá nhân thì cũng có đôi lời với bạn :

  1. Bạn không nêu chuyên môn bạn có hoặc được đào tạo với mức độ ra sao thì chỉ có thể góp ý chung chung.

  2. Việc lựa chọn giữa một Cty lớn và 1 Cty đặc thù ngành thì nó cũng chỉ là mức độ chuyên môn sâu rộng với nhau, nhưng vẫn nghiêng về những quy định và chế tài của luật mà theo đó ta áp dụng trong phạm vi làm việc.

  Điều quan trọng là cho dù ở môi trường nào thì bạn cũng cần có một hoặc một vài Văn phòng Luật sư/luật sư để có thể được tư vấn từ ban đầu đến việc tạo nguồn cập nhật để hỗ trợ cho bạn và DN nơi bạn làm. 

  Nhiều người thường hay cho rằng đã làm pháp chế sao phải có văn phòng luật sư hay luật sư tư vấn hỗ trợ thì đa phần do sĩ diện làm của người làm pháp chế.

  Những Văn phòng Luật sư hay Luật sư cũng theo mỗi mãng mà sở trường họ trội hơn, tuy nhiên khi va chạm thì họ cũng "lên bờ xuống ruộng" chứ không phải là "hay ho" mọi thứ. 

  Mỗi điều ghi trong luật, ứng với mãng bạn làm thì ai cũng đọc được, ai cũng hiểu được, nhưng hiểu và diễn giải mới là vấn đề cốt lõi để đưa đến cái hợp lý nhất. Cho nên điều này cần cân nhắc và "thuyết phục" Lãnh đạo của DN bạn làm mà nên có đơn vị/cá nhân tư vấn thêm.

  3. Cho dù là DN sản xuất hay ngành tài chính thì bạn cũng cực nhọc ban đầu để thiết lập hệ thống (nếu  nơi đó chưa có pháp chế), còn về sau thì việc đã xây dựng được hệ thống thì công việc chủ yếu và cập nhập, điều chỉnh cho phù hợp những quy định hiện hành và đặc thù DN.

  Tuy nhiên, do phải quan hệ các đối tác thì việc va chạm, tranh chấp là điều luôn có thể va chạm bất cứ lúc nào, và việc họ có hệ thống như DN của bạn hay không thì chưa biết và khi va chạm, xung đột thì sẽ giải quyết thế nào.

  Theo thông tin bạn đưa ra thì có lẽ bạn chưa kinh nghiệm bởi thông tin hỏi còn chưa đủ + việc đang lựa chọn rồi mới học ... thì có lẽ một VP đứng phía sau là điều nên có.

  Không ai biết hết hoặc có thể làm hết và làm có thể thắng hết, cho nên cần có sự hỗ trợ là điều cần thiết.

  Vì vậy, bạn nên xem thông tin về khả năng/qui mô DN và mãng bạn làm (số lượng nhân sự, phạm vi hoạt động, hệ thống hiện tại thế nào ...) bởi nếu nó quá khả năng thì khi chọn xong lại kham không xuể.

  Nếu xác định có sự tư vấn hỗ trợ thì chọn cái nào cũng được bởi ta hiểu và có cách giải quyết, còn nghĩ sẽ ôm trọn tự lập thì bên nào cũng sẽ khó cho bạn.

  Có lẽ sẽ có thêm nhiều ý kiến của cộng đồng anphaber thì bạn tham khảo thêm để đi có lựa chọn phù hợp.

  Ý kiến mang tính cá nhân.

  Chúc vui vẻ.

   hZWYlpRnmG2UlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZ2VmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlpRnmG2UlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CabZiFneDh
  hZWYlpRnmG2UlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GdmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
hZWYlpRnmG2UlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...