Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tgkW2Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Phát triển đào tạo từ xa trong giáo dục đại học Việt Nam

Answer hZWXn5tgkW2Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmZuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Linh Nhi's picture
1559142530

Giáo dục mở và đào tạo đại học từ xa ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của hệ thống giáo dục ở nhiều nước trên thế giới.

Ở nước ta, đào tạo từ xa đã triển khai được gần 25 năm và góp phần đáng kể vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân.

Với kinh nghiệm tổ chức và quản lý đào tạo từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội, Phó giáo sư Nguyễn Mai Hương (Viện Đại học Mở Hà Nội) đề cập một số vấn đề thực tiễn về đào tạo từ xa trong hệ thống các cơ sở giáo dục mở ở Việt Nam.

Trường đại học Mở Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho học viên Kon Tum
Theo Phó giáo sư Nguyễn Mai Hương, đào tạo từ xa là một quá trình đào tạo, trong đó phần lớn có sự giãn cách giữa người dạy và người học về mặt không gian và thời gian.

Người học theo hình thức đào tạo đại học từ xa chủ yếu tự học qua học liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM, phần mềm vi tính, bằng việc sử dụng các phương tiện nghe – nhìn cá nhân, phát thanh, truyền hình, các tổ hợp truyền thông đa phương tiện, mạng Internet dưới sự tổ chức, trợ giúp của nhà trường.

Hiện nay, Việt Nam có trên 17 trường đại học đang thực hiện chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học trong tổng số 21 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.

Đối tượng sinh viên theo học từ xa phần lớn là những người chưa có điều kiện học đại học chính quy; nhiều người ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa; các địa phương có nhu cầu nâng cao trình độ, hoàn thiện văn bằng và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động cho cán bộ, người dân.

Tại các tỉnh, thành phố lớn, đối tượng tuyển sinh đào tạo từ xa đa số là những người đã có 1 bằng đại học chính quy muốn học văn bằng 2 hoặc những người đã có việc làm muốn học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công việc.

Answer hZWXn5tgkW2Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmZuViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5tgkW2Yk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...