Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Phỏng vấn tuyển dụng - tổng hợp lời khuyên/chia sẻ hay từ các sếp HRs

Answer2 hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5Wam5qWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1524801821

các anh chị Nhân sự trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng có lời khuyên hay nhắn nhủ gì với ứng viên thì chia sẻ lại cho cộng đồng Anphabe với ạ. Xin cảm ơn!   

Answer2 hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5Wam5qWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Phuoc Nguyen Lam's picture

  Hãy nói thật, kể cả ứng viên & recruiters. Đừng lên gân quá, đừng PR cty/bản thân quá vì đến lúc vô làm thật mà ko xong thì cũng mất thời gian của nhau mà thôi. 


   hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpqZnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmXcZyFneDh
  hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqanJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1ra5tmVm6xtg..
 • Việt Lê's picture
  Việt Lê
  1524815615

  Hồi lâu có đọc 1 bài viết hay & thiết thực về Recruitment trên FB Nhung Kim Dinh, nay thấy có topic phù hợp, nên trích lại đây để mọi ng tham khảo:    

  -------

  Ở vị trí phỏng vấn hay được phỏng vấn thì mình vẫn luôn nhớ, rằng:

  - Mỗi con người là 1 cá thể khác nhau; thế nên đừng coppy, đừng sử dụng câu trả lời mẫu... Hãy trả lời 1 cách chân thành nhất, thực sự là mình nhất, có những thông tin liên quan đến riêng mình... Chắc chắn người phỏng vấn muốn được nghe những thông tin về bạn, không phải nghe phát đi phát lại những câu "văn mẫu" được nhiều người nhắc đi nhắc lại.

  - Đừng "lên gân lên cốt" quá; nhớ rằng khi đôi bên thoải mái tự nhiên thì ứng viên mới có nhiều cơ hội chia sẻ & nhà tuyển dụng mới thu thập được nhiều thông tin hữu ích để cân nhắc cho quyết định của mình.

  - Đừng né tránh những thất bại trong quá khứ. Không có ai là chưa từng thất bại cả; nhưng chỉ có những người biết nhìn nhận các bài học cho bản thân mình/ những việc mình "có thể làm tốt hơn"/ những bài học thu lượm được... mới là những người hoặc không ngủ quên trên chiến thắng &/hoặc có cách nhìn nhận chân thành/ thực tế & cân bằng hơn.

  - Cuối buổi phỏng vấn thì ứng viên nên hỏi cái gì đó về công ty, công việc... - cũng là cách ứng viên thể hiện sự quan tâm, chút hiểu biết do đã tìm hiểu trước & cơ hội để nhà tuyển dụng hiểu thêm về ứng viên.

  ---------

   hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnpqalYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmXcpWFneDh
  hZWYlppllGmclZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqanZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhm5oaZdXb7Cx
hZWYlppllGmclZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...