Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1mmXCdm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Telegram Premium chính thức ra mắt với giá 4.99 USD/tháng

Answer hZWYnJ1mmXCdm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1655781127

Telegram Premium đã chính thức ra mắt với giá 4.99 USD/tháng (119.000 đồng/tháng), tích hợp những tính năng đặc biệt khác so với phiên bản Telegram miễn phí, bao gồm việc được nâng cấp tốc độ tải dữ liệu về nhanh hơn, tăng dung lượng tệp được tải tối đa lên 4GB (thay vì 2GB như thông thường).

Các tính năng khác mà người dùng Telegram Premium được hưởng bao gồm:

  • Được tham gia đến 1.000 kênh (Channel) thay vì chỉ 500 kênh như trước đây
  • Có thể tạo 20 thư mục trò chuyện với 200 cuộc trò chuyện/thư mục
  • Được lưu tối đa 10 loại stickers, pin tối đa 10 cuộc trò chuyện
  • Được sử dụng tối đa 4 tài khoản Telegram thay vì chỉ 3 tài khoản như trước
  • Bio mô tả có thể chứa nhiều nội dung hơn, bao gồm cả chèn thêm link
  • Được sử dụng nhiều loại sticker, animation, emoji..., cùng nhiều tính năng khác nữa...


 Tất nhiên, người dùng vẫn có thể sử dụng bản ứng dụng miễn phí với đầy đủ các tính năng hiện có từ trước đến nay, và trong thời gian tới bản ứng dụng miễn phí vẫn sẽ được cập nhật các tính năng mới khác.

Theo Theverge
Cover từ WP

Answer hZWYnJ1mmXCdm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJ1mmXCdm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...