Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm51plmqZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

THỬ THÁCH: MỖI NGƯỜI MỘT CÂU HỎI VỀ WORK FROM HOME

Answer2 hZWYm51plmqZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXm5SbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Giãn cách xã hội khiến bạn không được đến công ty và phải Work From Home, thời gian này với bạn như thế nào? Hãy chia sẻ tấm hình này lên story để mọi người đặt câu hỏi cho bạn, giải tỏa tinh thần những ngày WFH vì dịch Covid-19 nhé! 

Nguồn: Anphabe

Answer2 hZWYm51plmqZk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXm5SbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • 2. Điều khó khăn nhất khi làm việc khi làm việc WFH

  Với mình khó khăn khi cần hỗ trợ kỹ thuật về máy móc, như ở cty chỉ cần gọi mấy anh tech sang hỗ trợ còn giờ thì phải tìm cách tự xử, phải đào bới trên mạng để tìm các giải pháp. ^.^ 

  Nhưng năm nay đỡ hơn năm trước khi tài liệu mọi thứ đã được đưa lên online, đặc biệt cty chú trọng mạng truyền thông nội bộ giúp cho cá nhân có thể tiện liên lạc, trước kia nếu không có mạng truyền thông chắc chỉ liên lạc qua mail, hoặc phải gọi vài cuộc đt để tìm số đt của đồng nghiệp trong công ty thì giờ đây mạng nội bộ cho phép tìm bất cứ cá nhân nào trong công ty một cách dễ dàng dù chưa từng gặp mặt hay nói chuyện mình cũng dễ dàng liên hệ nhất. 

   hZWYm51plmqZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl52VnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plmqZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KabZyFneDh
  hZWYm51plmqZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OdmJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
 • Ngô Mai Phương's picture

  1. Ngày đầu tiên WFH thì khá hứng thú có nhiều điều mới lạ, nhưng cũng hơi chật vật vì tại nhà khác ở cty, 1 mh phải xoay sở hết mọi việc.

  2. Khó khăn nhất là tự nhiên mất mạng alo hoài hổng ai nghe. 

  4. WFH ít hôm làm đủ 8 tiếng nhưng nhiều hôm làm đến 10-12h vì nhiều việc cần làm. Mà làm hiệu quả hơn cty vì chỉ ngồi đó làm chứ mùa dịch này có đc đi ra ngoài như ở cty đâu. 

  15. Tương lai đi làm mong mỗi tháng có nhiều ngày làm việc tại nhà. 

   hZWYm51plmqZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJSUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm51plmqZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2ORbJeFneDh
  hZWYm51plmqZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SUl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9uZFVvtrI.
hZWYm51plmqZk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...