Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5RnkW2alJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thực tập sinh có cần được coi trọng không?

Answer hZWXm5RnkW2alJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTlJSUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ngoc Nguyen's picture
1536549182

Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em có 1 topic muốn chia sẻ và tham khảo ý kiến của mọi người, chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về vấn đề này nhé! Chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người.

"Vì sao một số công ty, tổ chức lại không muốn nhận thực tập sinh? Hoặc là không tạo cơ hội cho các bạn được tiếp xúc với công việc thực tế?"

Answer hZWXm5RnkW2alJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aTlJSUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...