Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVilnKVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tìm công việc tiếp theo của bạn trên LinkedIn

Answer2 hZWYmJVilnKVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlpSZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phùng Thảo's picture
1603012508

Đây là một thanh tìm kiếm. Nhưng là thanh tìm kiếm việc làm chuyên dụng. Nó giúp sàng lọc ra công việc dành riêng cho bạn trong danh sách hơn 20 triệu vị trí tuyển dụng trên LinkedIn. Đó là công việc phù hợp với kinh nghiệm, sở thích và những điều khác khiến bạn trở nên đặc biệt. Và nếu bạn muốn ứng tuyển, rất dễ dàng dù là trên smartphone.

Còn dưới đây là LinkedIn Chat box. Với nó, bạn có thể trò chuyện với người đang làm ở công ty mà bạn hằng mơ ước. Bạn có thể hỏi họ điều khiến họ yêu thích công ty là gì? Đó có phải là môi trường coi trọng cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân? Hoặc đôi khi thậm chí là nhờ họ giới thiệu giúp. Bởi vì ứng tuyển qua người giới thiệu giúp tăng gấp đôi tỷ lệ nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng. Từ đó bạn có thể tăng khả năng có được công việc phù hợp với mình.

Bạn thấy đấy, bạn sẽ ở thế chủ động hơn khi tìm việc với LinkedIn. Chúc may mắn.

Từ tháng 9/2019, Anphabe trở thành đối tác chính thức của Linkedin tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu nhà tuyển dụng đột phá, vui lòng liên hệ Anphabe Team:

* Hotline:   (84) 98 865 7881 hoặc
                    (84 28) 6268 2222, ext. 107   
* Email:  huong.ha@anphabe.com  

Answer2 hZWYmJVilnKVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlpSZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ha Ngo Xuan's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Ha Ngo Xuan
  1603354547

  Chúc mừng Anphabe

   hZWYmJVilnKVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5eVnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJVilnKVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KUbZyFneDh
  hZWYmJVilnKVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OXmJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
 • Trang Pham's picture
  Trang Pham
  1604650590

  Khi tìm kiếm công việc mới mình và bạn bè cũng hay để ở Headline trên LinkedIn đang tìm kiếm cơ hội kèm tên vị trí mới. 

  Ví dụ: Opportunity of Marketing Manager 

  sau đó có nhiều bạn HR cũng tự Inbox nói chyện với mình. 

  Các bạn có thể thử nhé!!!!!!!!! 

   hZWYmJVilnKVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5iWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJVilnKVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KVbpiFneDh
  hZWYmJVilnKVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OYmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmpuaJ1Xb7Cx
hZWYmJVilnKVlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...