Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tìm công việc tiếp theo của bạn trên LinkedIn

Answer4 hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlpSZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Đây là một thanh tìm kiếm. Nhưng là thanh tìm kiếm việc làm chuyên dụng. Nó giúp sàng lọc ra công việc dành riêng cho bạn trong danh sách hơn 20 triệu vị trí tuyển dụng trên LinkedIn. Đó là công việc phù hợp với kinh nghiệm, sở thích và những điều khác khiến bạn trở nên đặc biệt. Và nếu bạn muốn ứng tuyển, rất dễ dàng dù là trên smartphone.

Còn dưới đây là LinkedIn Chat box. Với nó, bạn có thể trò chuyện với người đang làm ở công ty mà bạn hằng mơ ước. Bạn có thể hỏi họ điều khiến họ yêu thích công ty là gì? Đó có phải là môi trường coi trọng cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân? Hoặc đôi khi thậm chí là nhờ họ giới thiệu giúp. Bởi vì ứng tuyển qua người giới thiệu giúp tăng gấp đôi tỷ lệ nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng. Từ đó bạn có thể tăng khả năng có được công việc phù hợp với mình.

Bạn thấy đấy, bạn sẽ ở thế chủ động hơn khi tìm việc với LinkedIn. Chúc may mắn.

Từ tháng 9/2019, Anphabe trở thành đối tác chính thức của Linkedin tại thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đẩy mạnh thương hiệu nhà tuyển dụng đột phá, vui lòng liên hệ Anphabe Team:

* Hotline:   (84) 98 865 7881 hoặc
                    (84 28) 6268 2222, ext. 107   
* Email:  huong.ha@anphabe.com  

Answer4 hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVlpSZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ha Ngo Xuan's picture
  Ha Ngo Xuan
  1603354547

  Chúc mừng Anphabe

   hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5eVnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KUbZyFneDh
  hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OXmJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdobpplVm6xtg..
 • Trang Pham's picture
  Trang Pham
  1604650590

  Khi tìm kiếm công việc mới mình và bạn bè cũng hay để ở Headline trên LinkedIn đang tìm kiếm cơ hội kèm tên vị trí mới. 

  Ví dụ: Opportunity of Marketing Manager 

  sau đó có nhiều bạn HR cũng tự Inbox nói chyện với mình. 

  Các bạn có thể thử nhé!!!!!!!!! 

   hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5iWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KVbpiFneDh
  hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OYmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmpuaJ1Xb7Cx
 • Mỹ Ngọc's picture
  Mỹ Ngọc
  1651027484

  Nhiều bạn hiện nay cũng chủ động đăng CV hay gửi CV cho các anh chị HR trong network trên LinkedIn. 

  CV được đăng tải lên để mọi người trên LinkedIn có thể xem & chủ động kết nối nếu thấy phù hợp với các vị trí của mình trong công ty. 

  Đã có rất nhiều bạn tìm được công việc mới nhờ cách này! 

   hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJaWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OTbpWFneDh
  hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SWmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptb59rbVVvtrI.
 • Tốt mà hơi bất tiện là phải ngồi canh chat, và chưa chủ động nói chuyện hơn về công việc.

   hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJaXmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OTb5iFneDh
  hZWYm5tgkm-Vl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SWmpaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtob5puaFVvtrI.
hZWYm5tgkm-Vl5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...