Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thk22cnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tìm Hiểu Kiến Thức TikTok Affiliate Marketing

Answer hZWYm5thk22cnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlpWaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
pho ngo's picture
1655869345

Tìm hiểu về Tiktok Affiliate

Chính vì vậy, nếu như muốn kiếm tiền từ Tiktok Affiliate Marketing thì bạn cần phải đầu tư làm nội dung sáng tạo để có thể thu hút khán giả, điều này không chỉ giúp người xem tương tác với video của bạn mà còn khuyến khích họ vào trang cá nhân nhấp trang bio để bấm vào link của mình và giải quyết được những nhu cầu của họ.

Nếu nói về giá trị hoa hồng thì ở Tiktok Affiliate Marketing cũng như các dạng làm affiliate marketing khác, nếu như sản phẩm/dịch vụ có giá trị cao, càng nhiều người nhấp vào link và mua, đăng ký thì tức là họ đã thực hiện chuyển đổi. Tức là lúc này bạn đã kiếm được tiền.

Cách đăng ký Tiktok kiếm tiền 

Bạn hãy yên tâm vì khi đăng ký Tiktok bạn sẽ được sử dụng đa dạng hình thức đăng ký, vì vậy nếu như bạn đã có sẵn một trong những tài khoản mà Tik Tok đã gợi ý thì hãy dùng nó để đăng ký, việc này đồng thời cũng giúp liên kết hai tài khoản với nhau. Như demo dưới đây chính là dùng tài khoản Facebook để đăng ký Tik Tok.

View Tiktok là gì ?

View Tiktok là gì? View Tiktok là lượt xem của một tài khoản người dùng, khi người xem truy cập vào video trên kênh của bạn thì sẽ được tính là lượt view Tiktok. Như vậy mỗi một lượt truy cập sẽ được tính là một lượt view.

Nói một cách dễ hiểu hơn, view Tiktok là số lượng người dùng có thể nhìn và xem video đăng tải trên kênh Tiktok của bạn. Lượt view thường sẽ xuất hiện ở cuối video và hiển thị công khai, bất kỳ ai cũng có thể thấy được lượt view này nếu như họ truy cập vào trang cá nhân của bạn trên Tiktok.

Answer hZWYm5thk22cnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iRlpWaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thk22cnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...