Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimWqbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tìm hiểu về vị trí Trưởng phòng quản lý chất lượng

Answer1 hZWYmJhimWqbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmpaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hien Vu's picture
1605837452

Đối với một doanh nghiệp sản xuất, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bán lẻ thì Trưởng phòng quản lý chất lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển và thúc đẩy sự thành công của tổ chức. Vậy công việc của họ là gì? Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu với HRChannels.

Trưởng phòng quản lý chất lượng là gì?

Bạn đã nghe khá nhiều về công việc quản lý chất lượng QA? Trưởng phòng quản lý chất lượng đứng bộ phận đó, họ chịu trách nhiệm chung cho công tác quản lý chất lượng, đảm bảo sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp phù hợp với mục đích và đáp ứng được các yêu cầu bên trong và bên ngoài.

Chức năng của Trưởng phòng quản lý chất lượng

Đảm bảo tuân thủ sản phẩm

Trưởng phòng quản lý chất lượng có chức năng đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đề ra, đáp ứng mong đợi của khách hàng. Công việc của họ là kiểm tra các sản phẩm để đảm bảo rằng chúng đạt yêu cầu, thông số kỹ thuật, sử dụng danh sách kiểm tra để xác nhận các sản phẩm được đóng gói an toàn, có hạn sử dụng và hướng dẫn.

Đào tạo

Một trong những chức năng quan trọng của người quản lý chất lượng là thực hiện các chương trình đào tạo, đảm bảo nhân viên được cập nhật với các hệ thống và yêu cầu chất lượng. Bên cạnh đó, giám sát công việc của nhân viên đảm bảo họ thực hiện đúng yêu cầu và trách nhiệm được giao. Ví dụ như trong doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, Trưởng phòng quản lý chất lượng cần đảm bảo nhân hiểu được tầm quan trọng của việc pha trộn các tỷ lệ một cách chính xác, ảnh hưởng của nhiệt độ đối với sản phẩm, vệ sinh an toàn như đeo găng tay, lưới tóc,...

Phát triển và cải tiến sản phẩm

Khả năng giải quyết vấn đề, tập trung vào khách hàng sẽ dẫn đến sự cải tiến của hàng hóa, dịch vụ, đây cũng là điểm đáng lưu ý của Trưởng phòng quản lý chất lượng. Họ giám sát các dự án nghiên cứu để cải tiến quy trình, chất lượng, kỹ thuật bảo quản và giải pháp đóng gói.

Liên tục cập nhật thông tin, khả năng cải thiện và phát triển sản phẩm hiệu quả, đáp ứng mong đợi của khách hàng cũng như nâng cao hiệu suất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Triển khai và giám sát hệ thống quản lý chất lượng

Người quản lý cần đảm bảo chất lượng thực hiện, giám sát chặt chẽ sự hoạt động của các quy trình, tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật nhằm đáp ứng mục tiêu chất lượng của công ty đề ra. Trưởng phòng quản lý chất lượng phải nghiên cứu và thực hiện các quy định mới của địa phương, nhà nước, ban ngành liên quan. Ghi nhận các tiêu chuẩn chất lượng của công ty dựa trên tiêu chuẩn được công nhận như ISO 9000.

Phân tích dữ liệu

Trưởng phòng quản lý chất lượng xem xét dữ liệu từ hệ thống dây chuyền sản xuất, xác định các vấn đề về chất lượng, phân tích dữ liệu và đề xuất các thay đổi trong quy trình sản xuất hoặc kiểm soát chất lượng nhằm loại bỏ các vấn đề. Bên cạnh đó, họ cũng phân tích hồ sơ lợi nhuận của sản phẩm để xác định xu hướng trong thời gian tới.

Nhiệm vụ của Trưởng phòng quản lý chất lượng

- Thực hiện hoàn thành mục tiêu của công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chức năng và hoạt động của cả phòng.

- Đề xuất chương trình, chính sách, kế hoạch đảm bảo chất lượng. Xây dựng và thiết lập quy trình, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật chất lượng của công ty.

- Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức vụ, quản lý công cụ, tài sản QA.

- Quản lý, lãnh đạo, hướng dẫn cho nhân viên QA thực hiện tốt vai trò của mình, công việc hàng ngày.

- Trao đổi, giải thích, tư vấn cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng, quá trình vận hành sản xuất tuân thủ theo đúng hướng dẫn, quy chế, quy định về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn nội bộ.

- Đảm bảo sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

- Giám sát hiệu suất bằng cách thu thập dữ liệu liên quan, tạo báo cáo thống kê.

- Quản lý tài nguyên, ngân sách cần thiết để thực hiện các chức năng của bộ phận.

- Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên bàn giao.

Trách nhiệm, vai trò của Trưởng phòng quản lý chất lượng

Trưởng phòng quản lý chất lượng có trách nhiệm xác định chiến lược, cách tiếp cận và thực hiện QA trong các dự án phát triển. Lãnh đạo và chỉ huy nhóm QA tuân thủ các nguyên tắc, làm tốt vai trò của mình.

Trưởng phòng QA chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các nhiệm vụ phát triển đáp ứng tiêu chí chất lượng thông qua lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra, theo dõi vấn đề. Vai trò của Trưởng phòng quản lý chất lượng đòi hỏi tư duy chiến lược, lập kế hoạch và chuyên môn tốt trong toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm, đảm bảo chất lượng được kiểm soát tốt ngay từ đầu khâu thực hiện.

Vai trò của họ gồm những nỗ lực để duy trì chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Làm cho doanh nghiệp này càng phát triển, tăng năng suất, lợi nhuận. Tùy thuộc vào lĩnh vực, các Trưởng phòng quản lý chất lượng duy trì các quy trình và chương trình khác nhau để đảm bảo công ty đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức về chức năng, an toàn, sự chấp nhận của người tiêu dùng.

Answer1 hZWYmJhimWqbmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmpaSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJhimWqbmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...