Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmk26Ul5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

[Tình huống nhân sự] Có nên tuyển người đã từng thất bại nhiều lần?

Answer10 hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl52biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1564041175
Answer10 hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXl52biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Huong Ha's picture
  Huong Ha
  1573469517

  Best Answer

  Mời cả nhà xem phần lựa chọn & quan điểm về chính sách tuyển dụng này từ các giám đốc nhân sự thuộc các cty hàng đầu đầu Việt Nam:

  1. Ms. Trương Bích Đào (HR Director - Nestlé Vietnam)
  2. Ms. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Head of HR - AEON Vietnam)
  3. Ms. Văn Thị Anh Thư (Senior VP HR - Suntory PepsiCo Vietnam)
  4. Ms. Cáp Thị Minh Trang (HR Director - Vietnam-Cambodia-Myanmar - Schneider Electric)
  5. Mr. Phạm Hồng Quân (Head of HR - Piaggio Asia Pacific)

  Nguồn: Anphabe Happiness At Work Summit 2018 - Make People Mission Possible - Phần HR Debate diễn ra vào ngày 11/10/2018. 

   hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpqTload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GXa5aFneDh
  hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KalpSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhuaZhtVm6xtg..
 • Huỳnh Gia Huy's picture
  Huỳnh Gia Huy
  1564649888

  Phải xem nhiều thất bại của ứng viên này là người thất bại về 1 vấn đề được lặp lại hay thất bại về nhiều vấn đề khác nhau.
  + Nếu là người thất bại trên các vấn đề khác nhau thì ta nên cho ứng viên cơ hội, vì các thất bại của quá khứ là kinh nghiệm giúp cho công ty tránh được các thất bại này trong quá trình làm việc.
  + Nếu là người thất bại về 1 vấn đề thì không nên tuyển dụng, vì có thể họ có thể sẽ lặp lại các thất bại.

   hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiWmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbpmFneDh
  hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9tZVVvtrI.
 • Chon B. Ứng tuyển người đã thất bại nhiều lần sẽ mang thất bại đến cho công ty mà thôi.

   hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiWmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbpqFneDh
  hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9talVvtrI.
 • A. Không phải ứng viên nào cũng gặp nhiều thất bại. Họ gặp nhiều thất bại họ đã là một người đặc biệt, HR xuất sắc là người có thể biến những thất bại của ứng viên là bước thành công cho doanh nghiệp.

   hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpiWm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GVbpuFneDh
  hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KYmZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqapttZ1VvtrI.
 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1568789851

  Hãy hình dung một Cô gái dang dỡ qua nhiều cuộc tình.

  Có thể họ chưa có sự hợp nhau, chưa tìmđược nơi bình yên cho mình mà mỗi lần như vậy lại phải chia tay chứ chưa chắc họ xấu, không tài năng ...

  Ở đây UV thất bại chứ không phải gây/phá hại.

  Vì vậy, NTD nên xem xét, tìm hiểu kỹ những thất bại và đánh giá thất bại đó liên quan thế nào.

  Chúng ta tuyển dụng chứ không chỉ là tuyển chọn, nếu chỉ đơn giản tuyển chọn thì B, chọn cái có sẵn. 

   hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWbJqFneDh
  hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Le Long's picture
  Le Long
  1570517735

  Nên tìm hiểu kỹ những thất bại của ứng viên để có quyết định phù hợp. Thất bại rất nhiều khi là do kém may mắn. Đời người không phải ai cũng có sự nghiệp thuận lợi cả. Những người thích thay đổi, đổi mới, cải tiến, dám làm khác thì nguy cơ thất bại cao hơn. Những người cá tính mạnh, ít thỏa hiệp, không dễ hài lòng thì nguy cơ thất bại cũng cao hơn. Những người an phận thủ thường thì ít thất bại. Người thất bại mà học được từ những thất bại đó thì quý giá gấp ngàn lần người không thất bại. Tùy vào mẫu người mình tìm kiếm mà quyết định, thật khó để có câu trả lời chung cho tất cả.

   hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWbpWFneDh
  hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdoaZhsaVVvtrI.
 • Xem thêm về Jack Mã: 30 lần thất bại tạo nên vị tỷ phú thành công nhất Trung Quốc để xem nên quyết định tuyển người không nhé. Có thể do may mắn chưa đến với họ. 

  Từ những điều nhỏ nhặt nhất tới những ý tưởng vĩ đại nhất đều mang đến cho Jack Ma không ít thất bại, hàng chục lần bị từ chối vì không đủ khả năng. Nhưng vì sao điều đó không thể ngăn cản ông trở thành người đàn ông Trung Quốc có sức ảnh hưởng nhất?

  Có thể ông chỉ là người đàn ông giàu thứ hai ở đất nước tỷ dân, nhưng sự thành công và tầm ảnh hưởng của Jack Mã đối với một thế hệ thanh niên đang lập nghiệp là điều không thể bàn cãi và chắc chắn ngoài ông, khó ai có thể truyền cảm hứng đến vậy dù số lần thất bạn của vị tỷ phú thương mại điện tử này từng khiến người ta nghi ngờ về khả năng của ông.

  “Tập làm quen với thất bại, dùng nó như một bài học để làm động lực vươn đến thành công” là cách mà Mã Vân (Jack Mã) thường xuyên áp dụng trong mọi thời điểm của cuộc đời. Ông sẵn sàng dấn thân, dù biết chắc chắn mình sẽ thất bại chỉ để có thêm kinh nghiệm.

   30 lần thất bại tạo nên vị tỷ phú thành công nhất Trung Quốc ảnh 0

  10 lần bị đại học Havard từ chối, chàng thanh niên Mã Vân vẫn không nản lòng, biết trước kết quả nhưng chưa từng do dự khi nộp đơn. Những lần bị khước từ của tuổi trẻ đã rèn luyện cho ông thói quen kiên nhẫn. Số lần thất bại với ông không quan trọng bằng một lần thành công để đời.

  Thêm vào đó sự lạc quan vốn có trong con người từng trải qua vô số thất bại cho ông có đủ động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân. Đó cũng là lý do dù số lượng công ty từ chối nhận ông lên đến 30, Jack Mã vẫn không lấy đó làm điều đáng buồn.

  Khi tiệm gà rán KFC khai trương chi nhánh đầu tiên, Mã Vân là người duy nhất trong 24 ứng viên dự tuyển bị từ chối. Và chẳng ai ngờ được, chàng trai ngay cả đến một quán gà rán cũng không đủ điều kiện làm việc lại trở thành một trong những tỷ phú châu Á thành công nhất thế giới.

  Nếu là một người bình thường, chắc chắn đó là một thất bại cay đắng dễ khiến bạn nản lòng, tự ti về bản thân. Còn Mã Vân lại chọn cách đương đầu với nỗi ê chề đó, thay vì ngồi nhà chán chường, ông lập tức đi tìm cơ hội ở những lãnh vực khác để nhận ra ưu điểm và khuyết điểm của mình.

  Thêm một khía cạnh tạo nên thành công vượt bậc của Jack Mã đó là:

  “Không bao giờ phàn nàn, ngay cả khi sai lầm nhất.” 

  Suốt nhiều năm chinh chiến trong thương trường, tỷ phú họ Mã đã nhận ra một chân lý vô cùng quan trọng: “Những người thường phàn nàn, đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh sau thất bại sẽ không bao giờ đứng lên được.”

   30 lần thất bại tạo nên vị tỷ phú thành công nhất Trung Quốc ảnh 3

  Mã Vân là trường hợp điển hình của sự thật: “Thất bại trong công việc/cuộc sống chưa bao giờ là nguyên nhân sụp đổ của một đế chế. Chính con người mới là yếu tố làm nên hoặc phá vỡ tất cả.” Ngay cả khi đã là chủ của Alibaba, hệ thống thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, Jack Mã vẫn thường xuyên thất bại, ông thậm chí không có lấy một đồng dành dụm nào trong những ngày đầu Alibaba hoạt động.

   hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpmYmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GWcJmFneDh
  hZWXn5pmk2ybmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KZm5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.

Pages

hZWXn5pmk26Ul5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...