Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5pomGmUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tóm tắt nhật ký Covid: Hành trình 21 ngày chuyển hóa bản thân của CEO Anphabe

Answer hZWYm5pomGmUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSlZqWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Trong 21 ngày thực hiện quy định cách ly xã hội của chính phủ, bạn đã làm gì?

Người Truyền cảm hứng Hạnh Phúc (Chief Happiness Officer) của Anphabe đã chọn cách viết lên những trải nghiệm mới của mình và những điều “ngộ” được, như một cách đánh dấu hành trình 21 ngày có một không hai này.

Mỗi ngày là một chia sẻ thú vị về công việc, cuộc sống và đôi lúc là những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng qua đó đều mang đến một thông điệp tích cực cho người đọc. Đó là câu chuyện chuyển hóa bản thân từ cách nghĩ đến cách làm và nâng tầm nội lực để sống an yên & có giá trị hơn nữa. 

Nào, hãy cùng Anphabe chiêm nghiệm lại tuyển tập nhật ký đặc biệt này, hành trình 21 ngày chuyển hóa bản thân của chị Thanh Nguyễn - GĐĐH & Truyền cảm hứng Hạnh phúc Anphabe bên dưới nhé!

#Anphabe #HappinessAtWork #LoveToWork

Answer hZWYm5pomGmUm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSlZqWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5pomGmUm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...