Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpplkWubm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

"Zombie" không ngừng gia tăng chốn "Công sở"

Answer1 hZWXnpplkWubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnZSViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Theo báo cáo đầu năm nay của Anphabe, lực lượng Zombie công sở không ngừng gia tăng trong năm qua và chưa có xu hướng giảm. Năm 2018, Zombie chiếm 29% trong lực lượng lao động Việt Nam, 

Có nghĩa là: Công ty bạn có 100 nhân viên thì bạn đang "nuôi dưỡng" 29 thành viên Zombie trong công ty mình.

Không chỉ vậy, lực lượng lao động "Nòng cốt" của công ty thì không ngừng giảm. Từ 53% năm 2017 giảm xuống còn 49% => Chưa đến 50% lực lượng nhân viên Trung thành và Nỗ lực cao đang làm việc công ty và nhóm này không ngừng giảm xuống đang "báo động" cho nguồn lực Việt nam. 

Bạn đang là lực lượng nào trong công ty:

 • "Nòng Cốt"  - nhóm nhân viên Trung thành và Nỗ lực cao
 • "Zombie" - nhóm nhân viên Trung thành thấp và nỗ lực thấp
 • "Thất thoát đáng tiếc" - nhóm nhân viên có Nỗ lực cao nhưng vẫn muốn ra đi
 • "Từ bỏ" - nhóm nhân viên có Nỗ lực thấp và mong muốn ra đi

Xem chi tiết về Mô hình Phân bổ Nguồn lực Việt Nam năm 2018 : Tại đây

Xem thêm:

Answer1 hZWXnpplkWubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnZSViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tìm hiểu về Zombie công sở?

  TẠI CÔNG SỞ, Bạn có đang nằm 1 trong 7 các biểu hiện sau đây:

  • Lúc nào cũng bận rộn nhưng những việc bạn làm chả mấy quan trọng 
  • Khi tranh cãi, bạn thích giành phần đúng. SAI là rất khó chấp nhận vì bạn luôn có đủ lý do để biện hộ 
  • Nếu bạn hay nói “Tôi biết mà”, việc lắng nghe hay học hỏi ý tưởng mới là ít cần thiết vì “Tôi rành quá rồi”
  • Còn khi chăm chăm thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ sếp, kể cả những việc bạn chưa hiểu rõ hoặc chả mấy quan tâm
  • Nếu làm sếp nhưng không thích nghe nhân viên, hoặc bị stress vì nhân viên giỏi quá nên bạn “âm thầm” không phát triển họ, không sẵn sàng chia sẻ cơ hội cho họ 
  • Trong cuộc họp, có khi bạn đồng ý hỗ trợ đấy, nhưng thực lòng lại không muốn nên nếu người ta không ép thì mình “quăng cục lơ” luôn
  • Biểu hiện phổ biến khác, là ghét chạy target theo KPI rõ ràng, vì năm nào bạn cũng tự đánh giá công việc của mình tốt với những thành tích chung chung

  CHÚC MỪNG BẠN, Bạn đang có biểu hiện của một ZOMBIE CHỐN CÔNG SỞ

  Zombie công sở có thật hay ảo trong doanh nghiệp?


  “Hội chứng Zombie” & Bí ẩn về khuẩn Z

  Hội chứng “zombie công sở” là cách những người làm nhân sự nói về những nhân viên không gắn kết, không làm việc hết sức mình, nhưng cũng không ra đi mà làm việc kiểu cầm chừng, dưới khả năng

  Lời tự sự của một Zombie công sở

  Tái Gắn Kết Zombie Công Sở

  Để tăng cường sức đề kháng trước khi virus Zombie phát triển quá nhanh, bạn 1 phương thuốc gồm 2 chữ R như sau: 

  Chữ R thứ nhất : Result – KẾT QUẢ. Bạn chán vì công việc không có đạt kết quả rõ ràng. Và càng chán thì kết quả càng đi xuống, càng dễ có những dấu hiệu như GIẢ VỜ BẬN, NÓI HAY HƠN LÀM hay BIẾT TUỐT. Cho nên để chữa hội chứng này, bạn phải đi ngược lại : Xác định vài kết quả quantrọng với bạn, bắt đầu nhỏ thôi và bỏ hết sức theo đuổi bằng được. Có kết quả rồi, bạn sẽ vui, bớt chán hẳn, thế là lại có năng lượng đặt thêm mục tiêu mới & đạt tới thành tựu mới. Biểu hiện Zombie công sở sẽ biến mất lúc nào không hay.

  Chữ R thứ 2 là Relationship – MỐI QUAN HỆ Lý do chán phổ biến của dân công sở là không cảm thấy thoải mái với đồng nghiệp. Tùy vào trường hợp cụ thể, bạn sẽ có nhiều cách để cải thiện những mối quan hệ quan trọng này. Nhưng quan trọng nhất, theo tôi, là mong muốn xây dựng từ bạn. Khi vui, bạn mong tới sở làm, làm mệt nhưng vẫn có nhiều lý do để cố gắng, Zombie sẽ tự động chia tay bạn thôi

  (Nguồn : Trắc Nghiệm Zoombie Công Sở)

  PHÒNG NGỪA - XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG “TỰ ĐÀO THẢI” “ZOMBIE”


   hZWXnpplkWubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpyRm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnpplkWubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GZaZuFneDh
  hZWXnpplkWubm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KclJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
hZWXnpplkWubm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...