AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5phkW-blJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Go Big or Go Home - Làm tất cả hay không làm gì cả

Answer2 hZWZl5lok3KdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Go Big or Go Home - Làm tất cả hay không làm gì cả? Đâu là lựa chọn của bạn? 

“Nếu làm việc với thế hệ Millennials và Gen Z tại Yeah1, bạn sẽ thấy một tinh thần khởi nghiệp của những người trẻ DÁM NGHĨ – DÁM LÀM. Khi cả thế giới ngủ thì Yeah1 thức, văn phòng của Yeah1 thường xuyên sáng đèn bất kể đêm, ngày hay cả cuối tuần."

Chia sẻ tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2020 trong phiên trình bày Anpha Talk về chủ đề: Go Big or Go Home - Làm tất cả hay không làm gì cả, diễn giả: Nguyễn Đặng Quỳnh Anh – Phó Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Yeah1 kiêm Tổng giám đốc điều hành Giga1 còn cho biết thêm:

? “Làm tất cả hay không làm gì hết” vốn đã là DNA của những chiến binh Yeah1, đặc biệt sau những thay đổi của thị trường về tầm nhìn của những công ty truyền thông.

? Văn hoá làm việc và cách vận hành của Yeah1 dựa trên triết lý “Everyone is a leader – Bạn cần trở thành leader trong chính công việc của mình”. Cấp bậc không quan trọng bằng kết quả mà nhân viên có thể đóng góp.

Đây cũng là bí quyết giúp công ty xây dựng môi trường làm việc tràn đầy tinh thần khởi nghiệp và tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua.

Answer2 hZWZl5lok3KdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmZaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Meeloun Education's picture

  It is very important to communicate with the institution before choosing a dissertation ghostwriting      http://www.pnstudy.com       service. Through communication, we can understand whether they are truly capable of providing personalized services and their level of expertise.

   hZWZl5lok3KdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZealIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5lok3KdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SUcpSFneDh
  hZWZl5lok3KdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WXnZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpcJZlaFVvtrI.
 • Meeloun Education's picture

  It is very important to communicate with the institution before choosing a dissertation ghostwriting      http://www.pnstudy.com       service. Through communication, we can understand whether they are truly capable of providing personalized services and their level of expertise.

   hZWZl5lok3KdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZealYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5lok3KdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SUcpWFneDh
  hZWZl5lok3KdlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WXnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpcJZlaFVvtrI.
hZWZl5phkW-blJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...