AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVnmmmUmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Có nên sale sản phẩm mà chính bản thân mình cũng ko hài lòng?

Answer26 hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qUlZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Mai Tran's picture
1366692473

Chào các anh, chị,

Em có đứa bạn đang phân vân không biết có nên làm sales hay không cho một công ty. Bạn ấy thì đang tìm việc nhưng vấn đề là bạn ấy không hài lòng chút nào về sản phẩm mình sắp sales. Cá nhân em thì không đồng ý vì chỉ khi mình thích, yêu sản phẩm đó thì mới có thể sales tốt được. Còn các anh, chị thấy sao ạ? Em xin nói thêm thời buổi khó khăn này tìm việc thật là khó! Thật là nan giải!

Em xin cảm ơn, 

Answer26 hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qUlZyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Rất đồng tình với y kiến của chị Ha Phan, nếu mình tìm ra điểm tốt của sản phẩm, thấy được điểm tốt này có ích cho khách hàng, khi đó mình sẽ thấy tự tin và yêu thích sản phẩm mình đang bán hơn. Và khi đó mình sẽ tự tin hơn để bán hàng cũng như tư vấn cho khách hàng.

   hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpSYnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmRcJyFneDh
  hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqUm5qIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmlraZltVm6xtg..
 • Hai Hoang Xuan's picture
  Hai Hoang Xuan
  1395112727

   Tôi nghĩ rằng việc cảm thấy không hài lòng với sản phẩm & định hướng nghề nghiệp khác nhau rất nhiều. Mặc dù để thành công với sales không thể thiếu niềm tin vào sản phẩm mà mình có.

  Tuy nhiên, nếu định hướng nghề nghiệp là sales thì cần thiết phải hài lòng với tất cả những gì mình có (có thể gọi cái này là truyền cảm hứng cho khách hàng), có như vậy khả năng giao dịch thành công sẽ cao hơn.

  Cái tôi muốn nói là dù làm gì thì làm, nên tâm niệm việc "ăn cây nào rào cây đó". Có như vậy thì tự nhiên bạn sẽ có động lực làm mọi chuyện, việc không hài lòng ban đầu có thể được tháo gỡ dễ dàng hơn bằng việc thay đổi chính cách nghĩ và những đề xuất của mình.

   hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZuYlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCYcJWFneDh
  hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGbm5OIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxvcJxtVm6xtg..
 • Pham Anh's picture
  Pham Anh
  1395127770

  Có ai hài lòng 100% với bản thân mình đâu, nhưng vẫn luôn nghĩ cách "bán thân" đấy chứ. Nguyên tắc "bán thân" thế nào thì bán mọi thứ khác cũng thế thôi. Hy vọng bạn của bạn đã ngộ ra được câu trả lời.

   hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUlZuYm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmCYcJuFneDh
  hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpGbm5mIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1ta51sVm6xtg..
 • Lien Nguyen's picture
  Lien Nguyen
  1407146737

  Em rất đồng tình với cách nghĩ của chị Pham Anh. Nếu bạn thực sự yêu kinh doanh và muốn có những thành tích nhất định thì bạn phải sales tốt bất kỳ sản phẩm nào.

   hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5qVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKXbZiFneDh
  hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOamJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm5xaZ9pVm6xtg..
 • Dear Mai

  Để trả lời vấn đề của bạn có lẽ trước hết chúng ta phải làm rõ một số vấn đề sau. Tại sao bạn  "không hài lòng" với sản phẩm . Chất lượng sản phẩm có tốt hay không, có giá trị cho khách hàng hay không. Bạn không hài lòng vì cả thấy sản phẩm không tốt, không có giá trị cho khách hàng hay là công ty có dấu hiệu lừa đảo, sản phẩm có dấu hiệu lừa đảo, nhái, ăn theo, làm giả sản phẩm của đơn vị khác. Việc làm rõ nguyên nhân này rất quan trọng cho những kết luận về sau của mình

  Thêm vào đó việc người bạn của bạn đang đi tìm việc, nên có thể khắng định (không chắc chắn 100% nhé) chưa thật sự hiểu một cách chi tiết, toàn diện về công ty, sản phẩm của công ty. Có nên chăng, trước khi đưa ra kết luận chúng ta nên ngồi lại vàn xem xét, cân nhắc, tìm hiểu thông tin một cách đầy đủ kĩ càng hay không? Biết đâu việc chưa hài lòng đó xuất phát từ nguyên nhân bạn chưa tìm hiểu kĩ các thông tin về công ty, về sản phẩm, bạn không hiểu hoặc hiểu nhầm về một số thông tin của sản phẩm dẫn đến kết luận sai về sản phẩm như vậy sẽ rất đáng tiếc.

  Câu trả lời của mình dựa trên yếu tố tiền đề là bạn này đã tìm hiểu và hiểu rõ ràng, cặn kẽ về mọi thông tin đối với sản phẩm của công ty mà bạn ấy định làm việc rồi. Nếu chưa tìm hiểu kĩ vậy về tự tìm hiểu đi thôi (hì hì), khỏi phải đọc phần tiếp theo làm gì tốn thời gian

  Nếu bạn không hài lòng vì sản phẩm chưa hoàn thiện. Vậy thì việc này thật bình thường thôi. Đến công ty nổi tiếng thế giới như là Sam Sung, Apple, Microsoft, google...đều cũng bán những sản phẩm chưa hoàn thiện đó thôi. Nếu san phẩm đã là hoàn thiện sao còn phải nâng cấp, vá lỗi, cập nhật...thay vì suy nghĩ về việc hài lòng của bản thân, tìm một sản phẩm hoàn thiện hãy suy nghĩ về việc sản phẩm này có giá trị gì cho khách hàng, giúp ích gì cho khách hàng. Làm sao để có thể cho khách hàng tận dụng hết những ưu điểm của sản phẩm, làm sao để khách hàng hài lòng. Đó mới là suy nghĩ, tâm thái của một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Bạn nên hiểu là "việc hài lòng" về sản phẩm nên là ý kiến, quyến định được đưa ra bởi khách hàng của bạn, những người trực tiếp sử dụng, có lợi ích và quyền lợi liên quan trực tiếp tới sản phẩm chứ không phải là nhân viên kinh doanh. Có khi với bạn là bình thường, là không hoàn thiện, không hài lòng nhưng với người mua nó lại là chiếc phao cứu họ, là giải pháp mà họ cần thì sao. Tuỳ điều kiện, hoàn cảnh mà người ta có nhu cầu về các sản phẩm khác nhau nhé. Có thể sản phẩm chưa hoàn hảo nhưng tại thời điểm mua nó là giải pháp mà họ cần (vì yếu tố chi phí, điều kiện thực hiện...) vậy thì đó là sản phẩm tốt, hài lòng với khách hàng. Có đôi khi sản phẩm quá tốt lại làm khách hàng không hài lòng. Bởi vì nó quá đắt, bởi vì nó quá khó sử dụng, hoặc là khọ không cần dùng hết các tính năng của sản phẩm. Như vậy khách cũng sẽ không hài lòng. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang bán một thứ gì đó.

  Cá nhân mình luôn nghĩ rằng mỗi nhân viên kinh doanh là những người bạn, là những người mang giải pháp đến ,để giải quyết những vấn đề cho khách hàng, chứ không phải là người ép buộc người khác làm một cái gì đó sai trái, tội lỗi. Nên mình luôn được khách hàng yêu quí nhu những người bạn và tìm kiếm được những niềm vui, đam mê trong việc kinh doanh

  Thêm vào đó việc cải tiến sản phẩm, nâng cấp sản phẩm thì nên là phần của giám đốc và các bộ phận liên quan. Nó còn phụ thuộc vào thị trường, chi phí (cho cả công ty và khách hàng), năng lực của công ty...phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không riêng gì cá nhân bạn. Tuy nhien mình không phủ nhận ý nghĩa của việc đóng góp ý kiễn cũng như những phản hồi của nhân viên kinh doanh với việc hoàn thiện sản phẩm. Nhưng theo mình ý kiến của nhân viên kinh doanh chỉ mang ý tham khảo. Doanh nghiệp sẽ tự biết điểu chỉnh sao cho đúng. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh, thu nhập, túi tiền của họ. Họ sẽ biết làm cái gì cho đúng để tồn tại và phát triển

  Nếu bạn không hài lòng vì thấy sản phẩm đó làm giả, lừa đảo, không tốt. Vậy thì đừng làm. Hãy khoan nói về những vấn đề pháp luật mà bạn có thể gặp phải, mà chỉ bàn đến khía cạnh tâm lí và tương lai thôi nhé. Làm một công việc mà tương lai bấp bênh, tâm lí không vui vẻ, cắn rứt, không học tập thê được tri thức, không tạo được mối quan hệ lâu dài (khách bị lừa đảo thì sao quan hệ lâu dài với bạn được) vậy thì làm để làm gì. Tuy xã hội có khó khăn công việc có khó thật nhưng vẫn luôn có cơ hội cho bạn mà. Chỉ cần nỗ lực hết mình, chịu khó làm việc, chăm chỉ học tập nâng cao kiến thức như vậy bạn sẽ thành công thôi.

  Chúc bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống và thành công trong công việc
   hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUl5qVm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmKXbZuFneDh
  hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpOamJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1xbJtrVm6xtg..
 • Nguyen Hong Minh's picture

   Câu chuyện mình chia sẻ sau đây hơi khác với tình huống này nhưng cũng gần giống, tức là vừa rồi FPT có tới hội thảo giới thiệu sản phẩm ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin để lập báo cáo, kiểm soát và quản lý các loại báo cáo làm việc, lập kế hoạch vân vân (tuần tháng, quý, năm)...giới thiệu đủ thứ, nhưng khi hỏi tại FPT có sử dụng không thì anh chàng ngập ngừng vòng vo, có có không không, và khi hỏi tới giải pháp này đã tích kiệm hoặc tối ưu hóa lợi nhuận cho FPT hàng năm là bao nhiêu tiền, thì cậu ấy nói chưa đánh giá...ôi thế là tôi hết quan tâm nổi. Đó bạn à, khi bạn làm ra sản phẩm mà chính nhà mình, bản thân mình còn không muốn sự dụng thì làm sao thuyết phục để người ta sử dụng cho bạn được!

   hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpeSlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWUapSFneDh
  hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaXlZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Tram Bui's picture
  Tram Bui
  1430901987

  Bạn của bạn dù không yêu sản phẩm cũng phải tập yêu đó nhé, không yêu thì làm sao mang niềm đam mê và nhiệt huyết, niềm tin đến với khách hàng của mình được. Ví dụ, khách mới chê mấy câu đã nản lòng bỏ cuộc luôn, lại thêm phần khẳng định mình đúng nữa là thôi rồi, khỏi bán he he.

   hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpeSmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWUapiFneDh
  hZWZl5ximWqYmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaXlZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZob5xqaVVvtrI.

Pages

hZWZmJVnmmmUmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...